İletişim Buluşmaları'nda 13'üncü Randevu

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Buluşmaları'nın 13'üncüsü gerçekleştirildi.

KTÜ Fatih Kampüsü Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlen etkinliğe Nokta Medya İş Geliştirme Uzmanı İdil Küçük  ve Youtuber Buğra Kazancıkatıldı. İnternet çağında dijital pazarlamanın önemine değinen Küçük, "Günümüz şirketleri televizyon reklamlarından çok InfluencerMarketing'e yönelmeye başladı. InfluencerMaketing,Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram gibi sosyal medya kanallarında yüksek takipçi sayılarına sahip Influencerların içerik yoluyla bir marka veya ürün hakkında deneyimlerini takipçilerine aktarmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu pazarlama türü gerek düşük maliyetli olmasındangerek ürüne uygun hedef kitleye ulaşmada oldukça etkili yollar sunmasından dolayı şirketler tarafından sıkça tercih edilmeye başlandı" dedi.Küçük, takipçilerin güvenini kazanan Influencerların hedef kitle üzerindeki etkilerinin fazla olduğunu belirterek "Günlük hayatımıza etki eden sosyal medyanın önemi tartışılmaz bir gerçek. Yeni bir pazarlama yöntemi olan Influencer Marketing her geçen gün daha çok ilgi odağı olmakta ve firmalar tarafından tercih edilmekte" diye konuştu. Küçük ayrıca İnfluencerMarketing'in maliyet ve hedef kitleye ulaşma avantajlarının yanı sıra tüketicilerin satın alma aşamalarını takip etmede ve buna bağlı olarak bir strateji belirleme konusunda da oldukça avantaj sağlayacağını ifade etti.Küçük'ün ardındanYoutuber Buğra Kazancı deneyimlerini paylaştı. KTÜ İletişim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Murat Topal, Küçük ve Kazancı'ya sunumlarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdim etti. 

Son Güncelleme : 03-05-2016

Dergimize Buradan Ulaşabilirsiniz. (KTU server)

 

Ocak 2011 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi'nin 11. sayısı ile karşınızdayız. İnternet üzerinden 2146-3212 ISSN nosu ile yayınlanan dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmakta ve dergi yılda iki kez çıkmaktadır. Bununla birlikte derginin gündeme göre özel sayıları da çıkarılabilecektir.

Derginin amacı Türkiye'deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır.Bu kapsamda KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi ulusal nitelikteki Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) indeksinde taranmaktadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

Derginin amacı Türkiye’deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

 Dergide iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makalelere, kitap tanıtımlarına ve eleştirilerine, makale eleştirileri ile örnek olay çalışmalarına da yer verilecektir.

 Dergi yöntem bilim açısından zenginlik ve çeşitlilik ilkelerine açık olup, yazılarda kullanılan yöntem  “çalışmanın amacına uygunluk” çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırmaya ve kurama dayalı makaleler ve iletişimle ilgili sosyal bilim dallarındaki çalışmaların her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler dergide yayınlanabilir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir. Danışma ve Hakem Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alanında uzman değerli öğretim üyeleri görev almaktadır. Derginin hakem kurulunda ayrıca yer almak isteyenlerin www.iletisimarastirmalari.com/index.php/yazma-kurallar adresindeki Danışma/Hakem Kuruluna Katılma İsteği Formunu eksiksiz biçimde doldurup imzaladıktan sonra dergimize posta ya da e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen makaleler içerik ve biçim açısından incelendikten sonra yazarın kimliğini bilmeyen hakemlerce değerlendirilir. Dergiye makale gönderilmesi ile hakem değerlendirme sürecinin tamamlanarak yazara geri dönülmesi en çok iki ay sürecektir. Yayın önerilerinin iletisimarastirmalari@iletisimarastirmalari.com

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Dergimizin gelecek sayılarında görüş ve önerilerinizden yararlanmak, dergimizi yüksek başarı düzeyine ulaştıracak ve dergi yönetimi olarak bizleri de memnun edecektir.

 

 

1  

Farabi ve Erasmus Belgeleri  tıklayınız...

2   İzin Dönüş Dilekçesi Formu tıklayınız...
3   Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu tıklayınız...
4   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 2 tıklayınız...
5   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 1 tıklayınız...
6   Yeşil Pasaport tıklayınız...
7   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
8   Personel İlişik Kesme Belgesi tıklayınız...
9   Doğum Yardımı Dilekçe Örneği tıklayınız...
10   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
11   İşçi izin Formu tıklayınız...
12   İdari Personel Mazeret (Saatlik) izin istek Formu tıklayınız...
13   Personel Nakil Bildirimi tıklayınız...
14   Mal Bildirim Formu tıklayınız...
15   Konut Talep Formu tıklayınız...
16   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
17   Kadro Talep Formu tıklayınız...
18   Gri Pasaport tıklayınız...
19   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
20   Aile Durum Bildirim Formu tıklayınız...