Haber Atölyesi

Haber Atölyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 28.10.2016 gün ve 1284 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile Fakültemiz Gazetecilik Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Haber Atölyesinde öğrencilerimizin mesleğe yönelik uygulama deneyimi kazanması ve sektöre yönelik alt yapı kazanması amaçlanmaktadır. 

 “Haber Atölyesi” yoluyla temel olarak şunlar hedeflenmektedir: 

(1) Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini, bilimsel ve kuramsal alanın birikiminden yararlanarak zenginleştirebilmeleri; 

(2) “İş bulma” ya da “tutunma” gibi kaygılardan uzak bir biçimde mesleki temellerini sağlıklı bir ortamda atabilmeleri; 

(3) Yeterliliklerini, donanımlarını, yeteneklerini ve en önemlisi ilgi alanlarını tanıyabilmeleri;

(4) Gazeteciliğe ilişkin güncel yönelimler ve alanlar bağlamında kişisel vizyonunu geliştirebilmeleri ve bu doğrultuda adım atabilmeleri.