IAA New York merkezinin dünya genelinde üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği INTER-AD adlı yarışmanın yerel uygulaması olan Üniversitelerarası Reklam Yarışması’nın bu yıl sponsorluğunu Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi (BRSHH) ve AMATEM işbirliğinde, Liba İlaç üstlendi. Türkiye’de reklam, pazarlama ve iletişim alanında eğitim gören yüksekokul ve fakülte öğrencilerinin katıldığı 15.Üniversitelerarası Reklam Yarışması’nda “Madde Bağımlılığında Toplumsal Farkındalık Yaratma” konusu işlendi.


      Öğrencilerin pazarlama ve iletişim konusunda gerçek hayattan, sosyal bir konu üzerinde düşünmesini sağlayan yarışmanın ödül töreni Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleşti. Yarışmada birinciliği Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Ajans İllegal takımı kazandı. Ankara Üniversitesi’nden Ajans Anemi ikinci oldu. Yarışma’nın üçüncüsü ise Anadolu Üniversitesi’nden Ajans Creatif Nar oldu. Yarışma’da Dördüncü Akdeniz Üniversitesi’nden Ajans Binbir Fikir isimli takım olurken beşinci yine Akdeniz Üniversitesi’nden Ajans Retro isimli takım oldu.


      Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çolakoğlu, Uluslararası Reklamcılık Derneği olarak bu etkinliğin öğrenciler için ciddi bir eğitim fırsatı olduğunu düşündüklerini ve sektöre daha donanımlı giriş yapmalarına destek olmaya çalıştıklarını belirtti. Çolakoğlu, konuşmasında yarışmanın diğer bir hedefinin de her sivil toplum örgütü gibi sosyal sorumluluklarının gereklerini yerine getirmek olduğunu, her yıl farklı bir sorunu ele aldıklarını ifade etti.


      İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu ise kişinin bedenini, ruhunu ve sosyal hayatını etkileyen bağımlılıkla mücadele etmek konusunda hem bireylere hem de kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi. Dokucu, bu alanda önemli projelere üreten üniversiteli gençleri kutladı.
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E. A. Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erhan Kurt da, dünya geneline paralel olarak Türkiye’de de ürkütücü biçimde yaygınlaşmaya başlayan ve gençlerimizin sağlığını ve hayatını tehdit eden madde bağımlılığı hakkında toplumsal farkındalık yaratmak ve onlara destek olmak amacıyla bu yarışmayı desteklediklerini vurguladı. “Bağımlılık ile mücadele ve gençlerimizi bağımlılıktan koruma konusunda toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmek adına önemli bir adım atılmıştır” dedi.


Uluslararası Reklamcılık Derneği 15. Üniversitelerarası Reklam Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan takım öğrencilerine birer “iPad” hediye edildi.
30 Üniversite’den 73 takımın katıldığı 15. Üniversitelerarası Reklam Yarışması’nda ilk beşe giren takımların isimleri ise şöyle;


• Birinci; Karadeniz Teknik Üniversitesi / Ajans ILLEGAL
• İkinci; Ankara Üniversitesi / Ajans Animi
• Üçüncü; Anadolu Üniversitesi / Ajans Creatif Nar
• Dördüncü; Akdeniz Üniversitesi / Ajans Binbir Fikir
• Beşinci; Akdeniz Üniversitesi / Ajans Retro

Son Güncelleme : 27-01-2014

Dergimize Buradan Ulaşabilirsiniz. (KTU server)

 

Ocak 2011 tarihli ilk sayısı ile yayın hayatına başlamış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi'nin 11. sayısı ile karşınızdayız. İnternet üzerinden 2146-3212 ISSN nosu ile yayınlanan dergimizde Türkçe ve İngilizce çalışmalar yayınlanmakta ve dergi yılda iki kez çıkmaktadır. Bununla birlikte derginin gündeme göre özel sayıları da çıkarılabilecektir.

Derginin amacı Türkiye'deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır.Bu kapsamda KTÜ İletişim Araştırmaları Dergisi ulusal nitelikteki Academia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) indeksinde taranmaktadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

Derginin amacı Türkiye’deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

 Dergide iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makalelere, kitap tanıtımlarına ve eleştirilerine, makale eleştirileri ile örnek olay çalışmalarına da yer verilecektir.

 Dergi yöntem bilim açısından zenginlik ve çeşitlilik ilkelerine açık olup, yazılarda kullanılan yöntem  “çalışmanın amacına uygunluk” çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırmaya ve kurama dayalı makaleler ve iletişimle ilgili sosyal bilim dallarındaki çalışmaların her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler dergide yayınlanabilir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir. Danışma ve Hakem Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alanında uzman değerli öğretim üyeleri görev almaktadır. Derginin hakem kurulunda ayrıca yer almak isteyenlerin www.iletisimarastirmalari.com/index.php/yazma-kurallar adresindeki Danışma/Hakem Kuruluna Katılma İsteği Formunu eksiksiz biçimde doldurup imzaladıktan sonra dergimize posta ya da e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen makaleler içerik ve biçim açısından incelendikten sonra yazarın kimliğini bilmeyen hakemlerce değerlendirilir. Dergiye makale gönderilmesi ile hakem değerlendirme sürecinin tamamlanarak yazara geri dönülmesi en çok iki ay sürecektir. Yayın önerilerinin iletisimarastirmalari@iletisimarastirmalari.com

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 Dergimizin gelecek sayılarında görüş ve önerilerinizden yararlanmak, dergimizi yüksek başarı düzeyine ulaştıracak ve dergi yönetimi olarak bizleri de memnun edecektir.

 

 

1  

Farabi ve Erasmus Belgeleri  tıklayınız...

2   İzin Dönüş Dilekçesi Formu tıklayınız...
3   Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu tıklayınız...
4   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 2 tıklayınız...
5   Yurtdışı Görevlendirme Bilgi Formu - 1 tıklayınız...
6   Yeşil Pasaport tıklayınız...
7   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
8   Personel İlişik Kesme Belgesi tıklayınız...
9   Doğum Yardımı Dilekçe Örneği tıklayınız...
10   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
11   İşçi izin Formu tıklayınız...
12   İdari Personel Mazeret (Saatlik) izin istek Formu tıklayınız...
13   Personel Nakil Bildirimi tıklayınız...
14   Mal Bildirim Formu tıklayınız...
15   Konut Talep Formu tıklayınız...
16   Kayıp Kimlik Belgesi Bildirim Çizelgesi tıklayınız...
17   Kadro Talep Formu tıklayınız...
18   Gri Pasaport tıklayınız...
19   Aile Yardım Bildirim Formu tıklayınız...
20   Aile Durum Bildirim Formu tıklayınız...