Duyurular
Etkinlikler

MAKALELER

 

Osman DEMİRCİ

Medrese Geleneğinde Kelâm İlminin Meşrûiyeti Sorunu, ss. 7-38.

  

İhsan TİMÜR

el-Akîdetü't-Tahâviyye Şerh Literatürünün Ortaya Çıkışı, ss. 39-54.

  

Mut'az Hasan Muhammed Ebu'l-Kâsım

An Introduction to the Natural Argumentation Logic-Argumentation is a Human Necessity, ss. 55-74.

(Arapça Metin)

 

Üzeyir DURMUŞ 

Hanefî Fıkhında Maklûb Hadis Kullanımına Dair Bir Örnek: İskât Hadisi, ss. 75-88.

 

Züleyha BİRİNCİ

Ebû Bekir el-Bâkıllânî'nin (ö. 403/1013) Suâlâtü Ehli'r-Re'y ani'l-Kelâm fi'l-Kur'âni'l-Azîz Adlı Risâlesinin Tahlîl, Tahkîk ve Tercümesi -Neşr-, ss. 89-119.

 

Melek YILMAZ GÖMBEYAZ

Emeviler Dönemi Bir Irak Genel Valisi Portresi: Ömer b. Hübeyre (ö. 110/728), ss. 120-156.

 

ÇEVİRİLER

 

Çev.: Enes BÜYÜK 

Tefsir, Tevil ve Tefsir'in İlim Oluşu Hakkında, muhammed et-Tâhir b. Âşûr, ss. 157-168.

 

Çev.: Zahir ASLAN

Kıraatlere Nahvî Bir Bakış: Fâtiha Sûresi Örneği, Abdulbaki Muhammed el-Berir Yusuf, ss. 169-193.

 

Çev.: Ahmed NİYAZOV-Nariman HASANOV

Rusya'nın İstanbul Büyükelçiliği'nin II. Abdülhamit Dönemindeki Pan-İslamizm Hareketleri ile İlgili Bir Raporu, ss. 195-211.

 

 

KİTAP DEĞERLENDİRME

 

Osman DEMİRCİ

İrfan AHMAD, Hindistan'da İslamcılık ve Demokrasi: Cemaat-i İslami'nin Dönüşümü, ss. 213-220.

      

 

 

 


  (Derginin tamamına erişmek için lütfen resme tıklayınız)