Vizyon ve Amaçlar 

Ülkemizin 10. kalkınma planı hedefleri, kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejisi ve ilaç sektörü strateji belgesi esas alınarak; sağlık, mühendislik ve fen bilimleri alanında güçlü yapılanması bulunan üniversitemizin imkanları çok disiplinli yaklaşımla bir araya getirilerek İLAFAR kurulmuştur.

Vizyonumuz, yüksek teknolojik araştırmalar yapmak ve alanında uluslararası tanınmaktır.

Bu kapsamda İLAFAR "beşeri, veteriner ve zirai amaçla kullanılacak ilaç etkin madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü preklinik araştırma ve geliştirme" çalışmalarına yönelik projeler tasarlayan, uygulayan, ilaç sanayi ve bu alanda çalışan bilim insanları ile işbirliğine açık bir merkezdir. (devamını okumak için