Veri & Kalite Politikamız

Veri Politikamız 

İLAFAR olarak öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, iş ortaklarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir. Merkez olarak bu politikanın uygulanacağını ve uyulacağını taahüt ederiz.

Kalite Politikamız

İLAFAR olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin kalite politakısını esas kabul ederek, tüm araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerimizde evrensel bilim ve etik kurallara uyarak, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimsediğimizi taahüt ederiz.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kalite Politikası

Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olarak köklü bir geçmişi ve bilgi birikimi ile evrensel değerlere sahip çıkan, insan haklarına saygı gösteren ve hukukun üstünlüğünü gözeten Üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli ve rekabetçi olmayı, tüm paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimsemiştir.