AR-GE

- 2018: Farmasötik Formülasyon Geliştirme ve Optimizasyon (KTÜ BAP04, Araştırma Altyapı Projesi)

- 2018: Trimethoxysilyl Propyl Octadecyl Ammonium Chloride (Antimic) Ürününün olası Antibakteriyel Etki Mekanizmasının Araştırılması (KTÜ BAP08, Sanayi İş Birliği Projesi; Nanotego Malzeme Teknolojileri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

- 2019: Senecio trapezuntinus (Trabzon kanaryaotu) ve Tchihatchewia isatidea (Allıgelin) Bitki Ekstrelerinin Analizi ve Farmakolojik Aktiviteleri (Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü)

 

TOPLUMA KATKI VE SOSYAL SORUMLULUK

- 2019: İlacı Keşfet ve Akılcı Kullan (Trabzon Valiliği)

 

KALİTE VE AKREDİTASYON

- 2019: KTÜ İLAFAR'ın Akreditasyon Hazırlık Sürecinde Kurumsal Kapasitesinin Artırılması (DOKA, Teknik Destek Projesi)