KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİNDE DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA İLKELERİ
 
Başvuru Şartları
 1. Karadeniz Teknik Üniversitesine yerleştiği veya yaz okuluna başvurduğu yılda kayıtlı olduğu programın taban puanına (LYS vb.) eşit veya daha yüksek puanlı programın bulunduğu bir üniversitede açılan yaz öğretiminde ders alabilir.
  1. Taban puan karşılaştırmasında; ek yerleştirme taban puanlarıyla, vakıf üniversitelerinin burslu programlarının taban puanları dikkate alınmaz.
  2. Programların birinci ve ikinci öğretimi mevcut ise her bir öğretimin kendi taban puanı esas alınır.
  3. Öğrencilerin ders almak için başvurduğu programın taban puanı okumakta oldukları programın taban puanından düşük olması halinde, öğrencinin yaz öğretiminden ders alma isteği kabul edilmeyecek olup buna rağmen yaz okulunda alınan dersleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. Yatay ve dikey geçişle intibakları yapılan öğrenciler de yaz öğretimi programları için başvurabilirler. Bu öğrencilerin gidebilecekleri yükseköğretim kurumlarının belirlenmesinde ilgili programın üniversitemize kayıt oldukları yıldaki taban puanı dikkate alınır.
 2. Yaz öğretimi programlarının açıldığı her eğitim-öğretim yılında en fazla 2 ders olmak üzere 4 yıllık programlarda (lisans) toplam 8 ders alınabilir.
 3. Yaz öğretiminde öğrenciler daha önce güz ve bahar yarıyıllarında devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersleri alabilirler. Bitirme çalışması yaz öğretiminde alınamaz.
 4. Yaz öğretimin programından alınan dersin saatleri (teori, uygulama, laboratuvar vb) yerel kredisi, eşdeğer tutulacağı dersin kredisine eşit veya ondan daha fazla olmalıdır.  
 5. Öğrenciler, kendi programlarında yabancı dilde okutulan dersleri yaz öğretiminde aynı dilden almaları zorunludur.

  Üst Sınıftan Ders Alma

 6. Genel akademik not ortalaması 3.00 ve üzeri olan ve alt yarıyıllarda başarısız veya almadığı dersi bulunmayan öğrenciler de yaz öğretiminde yukarıdaki şartlara bağlı olarak üst yarıyıllardan ders alabilirler.

  Başvuru

 7. Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci yukarıdaki şartları sağlaması halinde
  1. Ders almak istediği yaz öğretimi programının bulunduğu üniversiteyi, bölümü, almak istediği dersleri, derslerin kredilerini (ders saati, yerel kredisi olarak) açık olarak belirttiği dilekçe ile ekinde
  2. Yaz okulu programına ait akademik takvimi,
  3. Onaylı ya da onaysız ders içerikleriyle birlikte, (Yaz okulunda dersin başarı ile alınması halinde yaz döneminde ders alınan üniversite tarafından “aslı gibidir” onayı yapılmış ders içerilerinin Üniversitemize teslim edilmesi zorunludur.)
    
  kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına/sekreterliğine müracaat eder. Öğrencilerin bölüm başkanlığına müracaatları, bölüm başkanlığının görüşü ile sunulduğu ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulunun olumlu kararı olmadan yaz okulundan ders alınamaz.
   
  (Matbu dilekçeler bölüm sekreterliğinden temin edilebilir. 01 Haziran 2016 tarihinden itibaren bölümler dilekçe almaya başlayacaktır.)
   
  Başarı Şartı

 8. Öğrencinin yaz öğretimi programından aldığı dersten başarılı sayılabilmesi için
  1. Dersin başarı notunun, harfli not olarak en az CC veya eşdeğeri, 4’lük not sistemine göre en az 2.0 veya 100 üzerinden en az 60 olması gerekir. Yaz öğreniminde alınan şartlı geçer notlar başarılı kabul edilmez.
  2. Yaz döneminde ders alınan okuldan dersin başarı ile geçildiğini gösterir belge
  3. Onaylı ders içeriği belgesi ile bölüme başvurulur ve notun işlenmesi istenir.

 

Senato Kararı İçin Tıklayın... 

Yaz Dönemnde Ders Alma Başvuru Formu