Temel Değerlerimiz

Temel Değerlerimiz:

Şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir bir güçlü mali yapıya sahip, tüm paydaşlarına karşı saygılı olan, gerek çalışanları gerekse öğrencileri arasında eşitliğe ve liyakate önem veren ve katma değer üreten bir fakülte olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi;

  • Eğitimde mükemmeliyetçi
  • Şeffaf ve hesap verebilir
  • Araştırmaya değer veren
  • Öğrenci odaklı
  • Toplumsal ve sosyal sorumluluk taşıyan
  • Etik değerlere saygılı
  • Hakkaniyet ve liyakate önem veren
  • Yönetimde ve akademik yaşamda ilkeli ve katılımcı
  • Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren, yenilikçi
  • Kurum kültürüne sahip çıkan ve bu kültürü sürdürülebilir kılmakta kararlı bir anlayışı benimser.