İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin, 4 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun kabul edilmesinden sonra, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[1] ile Fakülteye dönüştürülüp Rektörlüğe bağlanması suretiyle kurulmuştur.

Başlangıçta İktisat ve İşletme olmak üzere iki bölüm ve 200 öğrenci ile 10 Aralık 1979 tarihinde Boztepe Mahallesinde Nemlizade Konağı olarak bilinen tarihi ahşap binada öğretime başlayan Trabzon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (TİTİA), Kanunun kabul edilmesinden sonra 1982 yılında bugünkü Kanuni Kampüsü’ne taşınarak Mühendislik Fakültesine bağlı Makine Mühendisliği Bölümü’nün zemin katına yerleştirilmiştir. Yaklaşık 14 yıl süreyle Makine, İnşaat, Orman Endüstri, Fizik, Elektrik-Elektronik  Mühendisliği Bölümlerinin dersliklerini kullanan Fakülte, 03 Ekim 1996 tarihinde iki bloktan oluşan ve 13.560 m2 kapalı alanı olan yeni binasına taşınmıştır. 2011 yılında öğrenci bloğuna bitişik olarak inşa edilen ve içerisinde çalışma odaları, derslikler, amfi bulunan ek binanın hizmete girmesi ile Fakültenin kapalı kullanım alanı 18.840 m2 ye ulaşmıştır.

Fakülte 1991 yılından itibaren hızla büyüyerek İktisat ve İşletme bölümlerinin yanında Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri kurulmuştur. 1992 yılında kabul edilen 3843 sayılı Kanunla İktisat, İşletme ve Maliye Bölümlerinin ikinci öğretim programları açılmıştır. Gelen talepler üzerine 2008 yılında Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinde de ikinci öğretim programı açılmıştır. Böylelikle 8 olan normal örgün öğretim bölüm sayısı, ikinci öğretim programları ile 15’e ulaşmıştır.

Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde eğitim süresi bir yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Diğer lisans programlarının eğitim süresi dört yıl ve dili Türkçedir. İşletme Bölümünün Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe, Finans ve Üretim Yönetimi, İktisat Bölümünün  Genel İktisat yanında İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, İktisat Politikası, İktisat Tarihi gibi lisansüstü programları ile diğer bölümlerin kendi adını taşıyan yüksek lisans programları bulunmaktadır. Ayrıca Maliye ve Kamu Yönetimi bölümlerinde uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi ve Ekonometri Anabilim dallarında doktora programları devam etmektedir.

10263 öğrencisi ile kampusun en kalabalık öğrenci kitlesine sahip olan Fakültede bugün 101 akademik, 40  Sosyal Bilimler Enstitüsü Asistanı ve 23 idari personel görev yapmaktadır. Fakültenin 40’ar öğrenci kapasiteli 2 bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır.

Fakültede halen ikisi 168 ve biri 336 öğrenci kapasiteli olmak üzere 3 amfi, 2 lisansüstü derslik ve seminer salonu, 40’ar öğrenci kapasiteli 2 bilgisayar laboratuvarı, kapasiteleri 60 ile 160 öğrenci değişen 34 adet dershane, 118 öğretim elemanı ve 31 idari personel çalışma odası bulunmaktadır.

Fakültede sıra ile Prof. Dr. Mehmet YAZICI (1979-1982), Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU (1982-1986), Prof. Dr. Çınar ATAY (1986-1989), Prof. Dr. Zafer ERTÜRK (1989-1992), Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU (1992-1998), Prof. Dr. Hasan ÖZYURT (1998-2004), Prof. Dr. Kamil YAZICI (2004-2010), Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ (2010-2012), Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU(2012-2018) Dekanlık görevinde bulunmuştur. Şubat 2018 tarihinden itibaren bu  görevi Prof. Dr. Metin BERBER yürütmektedir.

 [1] Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 23.08.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunla Değiştirilerek Kanunlaşmıştır (30.03.1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazetede).