Risk Değerlendirme Standartları

Planlama ve Programlama

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

  • Satın Alma Risk Değerlendirmesi

  • Optik Okuyucu Risk Değerlendirmesi

  • Sınavlar Risk Değerlendirmesi