Raporlu Öğrenci


 

ÖĞRENCİLERİN RAPOR ALIRKEN VE

TESLİM EDERKEN UYACAĞI KURALLARA

İLİŞKİN TALİMAT

Talimat Numarası

İİBF.TLM.04

Yayın Tarihi

01.09.2014

Sayfa Numarası

1/2

Revizyon Numarası

1

 

        

 

 

 

1.       AMAÇ

Bu talimat; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sağlık raporu alırken ve teslim ederken uyacağı

kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2.        KAPSAM

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kayıtlı öğrencileri kapsar.

3.        SORUMLULAR

3.1    Öğrenciler; talimatta belirtilen esaslara uymaktan,

3.2    Dekan; talimatın uygulanmasını sağlamaktan,

3.3    Bölüm başkanları ve yardımcıları; talimatı uygulamaktan,

3.4    Öğretim elemanları; öğrencileri özür sınavına almaktan sorumludur.

4.        SAĞLIK RAPORU ALINABİLECEK SAĞLIK KURULUŞLARI

4.1    Aile hekimleri

4.2    Kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri

4.3    Devlet hastaneleri

4.4    Tıp Fakültesi hastaneleri

4.5    Özel kuruluşların anlaşmalı sağlık birimleri

4.6    Özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları

5.        BÖLÜME VERİLECEK BELGELER

5.1     Dördüncü maddede belirtilen sağlık kuruluşlarından alınan raporlar.

5.2     Özür sınavları için hazırlanmış ve öğrenciler tarafından doldurulan form dilekçe.

6.        RAPORLARIN VERİLME ZAMANI

Öğrenci raporunu, AYAKTA TEDAVİ EDİLDİĞİ veya TABURCU EDİLDİĞİ GÜNDEN İTİBAREN BEŞ GÜN İÇERİSİNDE Bölüm Başkanlığına vermek zorundadır.

Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz.

7.        RAPORLARIN KABUL EDİLMESİ, MAZERET SINAVI, RAPOR DIŞINDAKİ MAZERETLER

7.1     Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığınca karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını

sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Raporu kabul edilen öğrenciye sadece giremediği

 

ara sınav sınavlar için özür sınav hakkı verilir. Öğrenci raporlu olsa bile kendisine, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları için

 

MAZERET SINAV HAKKI VERİLMEZ.

 

 

7.2     RAPORLU OLUNAN GÜNLER DEVAMSIZLIKTAN SAYILMAZ. Ara sınav döneminde rapor alan öğrenciler, yazılı başvurmaları halinde

Bölüm Başkanlıklarınca YARIYILIN SON HAFTASINDA ARA SINAV YERİNE GEÇEN MAZERET SINAVLARINA ALINIRLAR.

7.3     Mazeret sınav hakkı verilen öğrenciye, her ne sebeple olursa olsun yeni bir mazeret hakkı verilmez.

7.4     Sağlık raporu dışında birinci derecede yakınları vefat eden, sel, deprem, yangın gibi afetlerle karşı karşıya kalan, ek kontenjan

veya yatay geçiş nedeniyle geç kayıt yaptıran, üniversitenin spor ve kültürel faaliyetlerine görevli olarak katılan, ÜDS, LES, ÖSS, KPSS

gibi sınavlara katılması gereken öğrencilerin bir dilekçe ile gerekli belgeleri sunması halinde durumu bölüm başkanlığınca değerlendirilir.

 

7.5     Raporu veya diğer mazereti ile ilgili yanlış beyanda bulunan, raporlu olduğu halde sınavlara katılan öğrencilerin sınavları

 

geçersiz sayılır, haklarında yasal işlem başlatılır.

8.        DİĞER HÜKÜMLER

8.1    Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler “MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU” doldurur.

Öğrenci, kimlik bilgilerini, sınavlara girememe gerekçisini, raporlu olduğu günlerde sınavına giremediği derslerin tamamını forma yazarak

raporu ile birlikte bölüm sekreterliğine teslim eder.

8.2    Rapor veya diğer mazeretin kabul edilip edilmediği, bölüm sekreterliğinden öğrenilir.

8.3    Raporu kabul edilen öğrenci, Bölüm Başkanlığının belirlediği gün, yer ve saatte mazeret sınavına girer.

  

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Metin BERBER

Dekan

Doç. Dr. Levent Yahya ESER          

Dekan Yardımcısı

Fazlı ÖZTEL

Fakülte Sekreteri

     

 

 

 

 

MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...