Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 61080 Ortahisar/Trabzon/TÜRKİYE

Telefon : +90 (462) 377 29 58 - +90 (462) 325 31 48

İİBF Öğrenci İşleri: +90 (462) 377 25 31

Fax: +90 (462) 325 72 81

E-Posta: iibf@ktu.edu.tr

  

DEKANLIK 

Dekan (Prof. Dr. Metin BERBER)

0(462) 377 2958

Dekan Yardımcısı  0(462) 377 2810
Dekan Yardımcısı 0(462) 377 2732

 

İDARİ BİRİMLER 

Fakülte Sekreteri             0(462) 377 2908
Yazı İşleri 0(462) 377 2967-3451
Tahakkuk Bürosu 0(462) 377 2808
Ayniyat Saymanlığı 0(462) 377 3223
Teknik Hizmetler 0(462) 377 2909
Bilgisayar Laboratuvarlar 0(462) 377 2806
Bütçe ve Planlama 0(462) 377 4042
Baskı Fotokopi Odası 0(462) 377 3511
Bekçiler  0(462) 377 3764
Temizlik Odası 0(462) 377 3231-3450
Bilgi İşlem 0(462) 377 3253-3452

 

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

İktisat 0(462) 377 2585
İşletme 0(462) 377 2964
Maliye 0(462) 377 2876
Uluslararası İlişkiler 0(462) 377 2915
Ekonometri 0(462) 377 3226
Kamu Yönetimi 0(462) 377 3233
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 0(462) 377 2809

 

 

  ktuiibfakultesi                                                                                                              ktuiibfakultesi