Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 
Taşınır mal yönetmeliği gereğince harcama birimince edinilen ve Satın alma Şube Müdürlüğü tarafından satın alma işlemleri gerçekleşen taşınırları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak. Hemen tüketimi yapılmayacak ve kullanıma verilmeyecek taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 
Taşınırların giriş-çıkışına ilişkin kayıtları bilgisayarda tutmak, bunlara ilişkin belgeleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri konsolide görevlisine göndermek, Üniversitemiz birimlerine satın alınan her türlü demirbaşın bölüm zimmetlerinin tutulması, eskiyen kırılan, bozulan, ekonomik ömrünü yitiren malzemelerin kayıtlarının silinmesi için gerekli işlemlerin yapılması. Kaydı silenin malzemelerin teslim alınarak hurda deposunda muhafaza edilmesi, bölümlere ait demirbaş listelerinin oluşturulmasını sağlamak. 
 
Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirlenen usuller çerçevesince gelen taşınırlar için muayene ve kabul komisyonu oluşturmak.
 
Üniversitemiz yerleşke alanında yer alan hizmet binaları ve lojmanların ısıtılmasında kullanılmak üzere gelen yakıtın teslim alınması ile hizmet araçlarının ihtiyaçlarında kullanılmak üzere gelen akaryakıtın da teslim alınması ve idarece verilen diğer görevlerin yapılmasını kapsar.
 
Üniversitemizin yayın komisyonunca basımına uygun görülüp, basımevimizde eğitim öğretim amacıyla basılan kitap ve yayınlar öğrencilerimiz ve talep halinde diğer Üniversitelerimizin ihtiyaçları karşılanmakta olup, ayrıca ülkemizin çeşitli kütüphane ve okullarını ihtiyaçlarını gidermek için yayınlar hibe olarak verilmektedir.