Tahakkuk Birimi

Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ilke ve talimatlara uygun olarak, personelin maaş, özlük hakları, yolluklar, derece kademe ilerlemesi, SGK primleri ve diğer ödemelere ilişkin faaliyetlerin koordinesi,

Rektörlüğe bağlı akademik personel, Genel sekreterlik, Özel Kalem, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi ve İdari Mali İşler Daire Başkanlığı kadrolarındaki personelin maaş, özlük, emekli keseneği ile ilgili işleri takip ve ödenmesi,

Emekli keseneklerinin SGK sistemine girişi işlemlerinin yapılması,

Üniversitemiz tüm personelinden emekliye ayrılanların emekli ikramiyeleri, makam temsil tazminatlarının ödenek takibinin yapılması,

Maaş yaptığımız birimlerin icra işlemlerinin takibinin yapılması,

Rektör, Rektör Yardımcıları ve Hukuk Müşavirinin İdari görev ödeneklerinin ödenmesi,

Başkanlığımız telefon ücretlerinin tahakkuku,

2547 Sayılı Kanunun 33. ve 39. maddesi uyarınca yurtdışında eğitim amaçlı görevli bulunan öğretim elemanlarının aylık maaşları, sağlık sigortası ücretleri, eğitim giderleri ve uçak bileti ücretiyle ilgili işlemlerin takip ve tahakkuku,

2547 Sayılı yasanın 33.maddesi uyarınca yurtdışında eğitim için giden ancak; süresi içinde eğitimini tamamlamayan ya da tamamladığı halde göreve dönmeyen, istifa eden, müstafi sayılan araştırma görevlilerinin borç işlemlerinin tahakkuk ve takip işlemleri,

Geçici görevlendirilen veya naklen gelen akademik ve idari personel için yurt içi ve  yut dışı sürekli ve geçici görev yollukları, emeklilerin yolluklarının ödenmesi işlemleri,

Personelin Banka anlaşması ve promosyon ödemelerinin takibinin yapılması,