Lojman Dağıtımında Uygulanacak Hususlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde mevcut olan kamu konutları (lojmanlar)Kamu Konutları Yönetmeliği’ne bağlı kalınarak görev, sıra ve hizmet tahsisli olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.

 Üniversitemiz merkez Kanuni yerleşkesi ile Fatih Eğitim Fakültesi (Söğütlü) yerleşkesi içerisinde bulunan ve ekli listedeki Üniversitemize ait kamu konutları (lojmanlar) , aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde dağıtılacaktır:

 1-Öğretim elemanları kamu konutlarından yararlanmak istediklerinde, sadece kendi akademik ünvanları için tahsis edilmiş konutlara başvuru yapabilirler.

2-Kamu konutlarından yararlanmak üzere yapılacak başvurularda idari görev unvanları başvuru sahibine, kendi akademik unvanı için tahsis edilmiş konutlar arasında öncelik hakkı verir.

3-Kamu Konutlarının, dağıtımı esnasında,  bir akademik unvan için tahsis edilmiş olan konutların o akademik unvana sahip öğretim elemanları ile doldurulamaması halinde, boş kalan bu konutlar, lojman dağıtım komisyon kararı ile sıralamaya bakılarak farklı düzeylerdeki akademik unvanlı öğretim elemanlarına dağıtılabilir.

4-İdari personel için ayrılan kamu konutlarının dağıtılmasında Kamu Konutları Yönetmeliği’nde belirtilen idari personel unvan sıralaması esas alınır.

5-Hizmet tahsisi için ayrılan Kamu Konutları hizmetine ihtiyaç duyulan personele hizmeti süresince tahsis edilecektir.
 
6-Bu usuller,  Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtımı yapılacak olan kamu konutlarına yönelik olarak uygulanır.

7-Bu hususları Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür