Lojman Komisyon Başkanlığı işlerinin yürütülmesi, lojman ile ilgili yazışmalar.

Lojman tahsis edilenlere olur, onay ve komisyon kararlarını hazırlamak.

Lojman isteğinde bulunanların unvan ve sıralama şekline göre puanı ve takibini yapmak.