Güvenlik Birimi

Üniversitemiz Merkez Kanuni Kampusünün Koruma ve Güvenliğini sağlamak, Birimimiz bu görevi 10 Koruma ve Güvenlik Şefi, 22 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 1 Bekçi ve 51 Özel Güvenlik elemanı ile yürütmektedir.

Halen 84 kişiyle yürütülen kampüs güvenlik hizmetleri zaman içinde yeni bina ve bölümlerin hizmete girmesi sonucu öğrenci sayısının artması ile aksayacağından bina sayısı ve öğrenci sayısı ile doğru orantılı olarak güvenlik personeli sayısında her yıl bütçe imkânları doğrultusunda Özel Güvenlik Görevlileri ile artırılması düşünülmektedir.

Güvenlik Görevlileri için kurumumuz tarafından sağlanan teçhizatın bütçe imkânları ölçüsünde yenilenmesi düşünülmektedir.

Giriş kapıları başta olmak üzere kritik noktaları kameralarla izlenebilen mevcut kampus kamera sistemine bütçe imkanları ölçüsünde önem arz eden noktalara yeni kameralar koymak ve kamera odası için alt yapı çalışmaları oluşturarak 24 saat sureyle izlemek suretiyle sistemin ileriye dönük geliştirilmesi düşünülmektedir.

Geçmiş yıllarda planlanan plaka tanıma sistemi fizibilite çalışmaları neticesinde uygulanabilir olmadığından bu sistemden vazgeçilerek uzak mesafe manyetik tanıma sistemi giriş kapılarına monte edilerek sistemi kullanacak araçlara ait veri tabanı oluşturularak sistemin bütçe imkânları ölçüsünde bakım ve yedek parça desteğiyle 5 yıl süreyle çalışır durumda tutulması düşünülmektedir.

Mevcut telsiz sistemine ek olarak bağlı birimlerden Beşikdüzü MYO ile Vakfıkebir MYO’na 1 adet role ile sabit ve el telsizi bütçe imkânları ölçüsünde satın alınarak bu birimlerle merkez kampüsün haberleşmesinin kurulması düşünülmektedir.