Görev Tanımları

Daire Başkanı Görev Tanımı için tıklayınız.

Şube Müdürü Görev Tanımı için tıklayınız.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı için tıklayınız.

Bütçe Planlama Birimi  Görev Tanımı için tıklayınız.

Yazı İşleri Birimi Görev Tanımı için tıklayınız.

Tahakkuk Birimi  Görev Tanımı için tıklayınız.

Sivil İşler Birimi Görev Tanımı için tıklayınız.

Lojman Birimi  Görev Tanımı için tıklayınız.

Satınalma Birimi Görev Tanımı için tıklayınız.