Bölüm Hakkında

Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 1993-1994 eğitim-öğelim yılında Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. Kurulduğu 1993 yılından 2000 yılına kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölüm 2000 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

1993’te kurulduğunda 1 profesör, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretime başlamış olmasına karşın, bugün giderek büyüyen genç, yetenekli ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Öte yandan ders programlarındaki derslerin bazıları başta KTÜ Mimarlık Fakültesi olmak üzere, ilgili diğer fakültelerin öğretim üyelerinin katılımının yanı sıra mesleki anlamda uygulama tecrübesi olan yarı zamanlı öğretim elemanlarının destekleri ile yürütülmektedir.

Mezunlarının “İçmimar” ünvanı aldığı bölümde eğitim 4 yıldır. Ayrıca mezuniyet sonrasında KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2 yıllık Yüksek Lisans eğitimi de verilmektedir.

Bölümde lisans ve lisansüstü (yüksek lisans) düzeyde öğrenim gören öğrencilerden bazılarının öğrenim süresi içinde belirli zaman aralıklarında yurt dışına gitme olanakları bulunmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, ülkemizde bu olanağa sahip olan yalnız 7 üniversiteden biridir. Bu anlamda 2005 yılından beri Coburg Üniversitesi (Almanya) ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılmakta, bu değişimle ilgili Avrupa’da ki bazı üniversitelerle de görüşmeler sürdürülmektedir.

Haziran 1997’de ilk mezunlarını veren bölüm mezunları mesleki anlamda belediyeler, bakanlıklar, üniversiteler gibi kamu sektöründe, çeşitli iç mimarlık, mimarlık, tasarım büro ve şirketlerinde, çeşitli mobilya tasarlayan ve pazarlayan kuruluşlarda, banka ve mağaza gibi şube sistemiyle çalışan kurumların merkezlerinde “İçmimar” olarak çalışabilmektedir. Bunların yanı sıra bölüm mezunları kendi tasarım bürolarını oluşturarak mekan tasarımına katkıda bulunmaktadırlar.

Yılda ortalama 25 ila 35 kişi arasında mezun veren bölümde, mezunların aynı yıl iş bulma oranı yaklaşık %90'lara varmaktadır. Bu durum günümüz ülke koşullarında bölüm mezunları için ciddi bir avantaj sunmaktadır.