Page 1 - KTÜ İç Kontrol El Kitabı
P. 1
Karadeniz Teknik Üniversitesi

İÇ KONTROL

Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar

EL KİTABI

 İç kontrol standartları  Süreçler
 Amaç ve hedefler  İş akışları
 Misyon, vizyon  Yetki devri
 Organizasyon şeması  Riskler
 Etik değerler  İzleme ve değerlendirme
 Görev tanımları  İş analizleri, anket sonuçları
 Hassas görevler  İç kontrol uyumlu web sitesi
 Performans  Uygulamalar

Trabzon- Nisan 2011
   1   2   3   4   5   6