Kuruluş

Hukuk Müşavirliği 2547 sayılı Kanunun 51. Maddesiyle 21.11.1983 gün ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamesinin 35. maddesine göre kurulmuştur.