Dekanin Mesajı

 
 
 
Doğaya ve doğala olan talebin giderek artarak çok üst seviyelere yükseldiği günümüz dünyasında, yeşillikleri, denizi ve tarihsel geçmişiyle bir cazibe merkezi olan; çıkardığı kanunlarla Dünyada hukuk devleti anlayışının öncüsü sayılan Cihan Hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup yetiştiği 4000 yıllık tarihi bir geçmişe sahip Trabzon'da kurulmuş olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, genç ve dinamik yapısıyla milletimize ve bütün insanlığa hukuk alanında en iyi hizmeti sunma iddiasıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Ülkemizde hukuk eğitimine yönelik giderek artan talebi karşılamak; bu çerçevede insanlığın evrensel ortak değerlerinden olan adalet anlayışının gelişmesine ve yerleşmesine katkı sağlayacak nitelikte ilkeli ve özgür düşünceli hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Fakültemiz, 2008 yılında kurulmuş olmasına karşın, kısa zamanda üst sıralarda tercih edilir bir fakülte konumuna gelmiştir.
 
Fakültemiz, üniversitenin Trabzon'un şehir merkezindeki yerleşkesinde bulunmaktadır. Deniz kenarında ve hava alanının bitişiğinde bulunan yerleşkemiz, modern öğrenim mekanları ve sosyal tesisleri ile birlikte zengin bir kütüphaneye sahiptir. Barınma ve ulaşım sorunun yaşanmadığı bu yerleşkedeki Hukuk Fakültesi binası, en yakın ilişkisi dolayısıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasın yanında ve son derece modern bir tarzda inşa edilmiştir. 
 
Bilindiği gibi, insan maddi ve manevi yönüyle bizatihi en büyük değerdir. Hukuk bilimi insanlık değerlerine en çok hizmet eden bir bilim dalıdır. İnsanın maddi varlığı kadar manevi değerlerinin de korunması ve geliştirilmesi her zaman büyük önem taşır. Bu nedenle fakültemizin misyonu, özellikle insan onurunun korunması için yazılı hukuk metinlerine sıkışıp kalmayan, ufku açık, vizyon sahibi, insan hak ve hürriyetlerini korumaya ve genişletmeye yönelik, özgür ve ileri görüşlü yorumlar getirebilecek genç hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Yalnız kanunları bilmekten ibaret olmayan hukuk eğitiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Bir hukukçunun adil, tarafsız ve bağımsız olmak gibi vasıfları, temel hukuk bilgilerine vakıf olmanın yanında, sosyoloji, felsefe, tarih, ekonomi ve siyaset bilimi ile de donatılmasını gerekli kılmaktadır.
 
Giderek artan öneminden dolayı Hukuk Fakültesi mezunları toplumda son derece itibarlı bir konuma sahip bulunmaktadır.
 
Hukukçular, gerek hakim ve savcı sıfatıyla, gerekse avukat olarak her yerde saygı gösterilen değer verilen kişilerdir.
 
Hukuk Fakültemiz, doğayla iç içe güzel Trabzon'umuzda, Türkiye'nin en eski ve köklü üniversitelerinden biri olan Karadeniz Teknik Üniversitesinde, hukuk eğitimine yönelik talebi karşılamak, ilkeli, özgür, ortak ve evrensel değerlere katkı yapabilecek hukukçular yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı ve heyecanı bizimle birlikte paylaşabilecek idealist gençleri aramızda görmek istiyoruz. Bu sıcak çatı altında, engin hukuk dünyasını hep birlikte keşfetme hedefini gerçekleştirelim. Yönetim ve öğretim elamanı kadrosu olarak, sizlerin ideallerinize ulaşmanız için her türlü özveriye hazırız.