KTÜ Hukuk Fakültesi 26.10.2007 tarihinde kurulmuştur. Eğitim – Öğretim faaliyetlerine KTÜ Ana ( Kanuni ) Kampüsünde kendisine ait ve modern teknolojik araç ve gereçlerle donatılmış dersliklere sahip binasında yürütmektedir.

Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 26.10.2007 tarihinde kurulmuştur. Yirmi kişilik ilk öğrenci grubuyla 2008/2009 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Burada başlayan ilk öğrencileri eğitimlerini Gazi Üniversitesi'nde tamamlayacaktır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren KTÜ Hukuk Fakültesi altmış öğrenci alarak Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez Kanuni Kampüsünde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece  
Hukuk Fakültesi mezunlarına HUKUK alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
Türkiyedeki orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için başvuru şartları; Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS)'den Eşit Ağırlık alanında yeterli puanı almak ve Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak şeklindedir. Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan ve başvuru koşullarını sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler de üniversitemizin Hukuk lisans programına öğrenim görmek için başvuruda bulunabilirler. Yabancı uyruklu öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile başvuruları değerlendirilmek üzere kabul edilecektir. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları için başvuruda bulunan adayların lisans programlarının belirlenen kayıt şartlarını taşımaları da gerekmektedir. 2009 yılı YÖS kılavuzunda KTÜ Hukuk Fakültesine bir kontenjan ayrılmıştır.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere HUKUK alanında lisans diploması verilir.
Program Profili  
KTÜ Hukuk Lisans Programı her biri iki yarıyıldan oluşan dört öğrenim yılında, toplam sekiz yarıyılda tamamlanır. Dört yıl süren lisans eğitimi düzeyinde oluşturulan müfredat programı, hukuk eğitiminde temel bilgi donanımını kazandırmaya yöneliktir. Bu kapsamda müfredatta özel hukuka ve kamu hukukuna ilişkin temel zorunlu dersler yanında, uzmanlık alanlarına ilişkin olarak daha spesifik seçimlik dersler de yer almaktadır. Yürürlükte olan yönetmeliğe göre öğrencilerin devam zorunluluğu vardır ve fakültemizde ders geçme esası uygulanmaktadır. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından bu yana Hukuk Fakültesi`nin kontenjanı altmış öğrencidir. Lise birincileri için ise iki kişilik kontenjan ayrılmıştır. Bu öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla alınırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, ve bir de dönem sonu sınavı olmak üzere İKİ aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 50 ve dönem sonu sınavı da % 50 oranında etkili omaktadır. Öğrenci, bir dersten başarılı sayılabilmek için en az 50 ve üzeri not (harf notu olarak CC) almak gerekir. Eğer bir dönemde aldığı derslerin not ortalaması 2.00'ın üstünde olan bir öğrenci, 45-49 arasında bir not (harf notu olarak DC) aldığı dersten de başarılı sayılmaktadır.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması şartını sağlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Hukuk Fakültesi mezunlarına tanınan iş imkanları oldukça geniştir. Fakülte mezunları, yarışma sınavlarında başarılı olmak ve mesleğin icrası için gereken bazı şartları (örneğin staj gibi) yerine getirmek koşuluyla, kamu veya özel sektörün her kademesinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Kaymakam, adli hakim-savcı, idari hakim-savcı, müsteşar, avukat, noter, müfettişlik (banka-bakanlık...vb), uzman yardımcısı (hukuki) gibi kadrolar Hukuk Fakültesi mezunlarının istihdam edilebileceği kadrolardan bazılarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları, istedikleri takdirde ve gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla lisansüstü eğitime devam edebilmektedir. Lisansüstü programlara; lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyurularda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. Başvuracak adayların; Hukuk Fakültesi lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES'ten belirli standart puanı almaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. Başvuracak adayların; lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanı sıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavların birinden alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgelere de sahip olmaları gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulları tarafından tespit ve ilan edilir.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Karadeniz Teknik Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası - 3. Kat - 61080 TRABZON
Telefonu      : +90 462 377 28 76
Belge Geçer           : +90 462 325 32 10
E-Posta      : osmanpehlivan@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://hukuk.ktu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde eğitimde kalitenin sağlanması amacıyla öğrencilere modern bilgisayar laboratuarları ile eğitim-öğretim imkânları sunulmaktadır. Öğrencilerimize Başbakanlık ve Türk Eğitim Vakfı tarafından verilen bursların yanında ihtiyacı olan öğrencilere Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca beslenme ve giyecek yardımı da yapılmaktadır. KTÜ Güçlendirme Vakfı da her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli maddi katkılarda bulunmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencileri ve personeli Karadeniz Teknik Üniversitesi yemekhanesinden istifade edebilmektedir. Yemekhanemiz hafta içi her gün dört çeşit yemeği uygun fiyatlarla, çok hijyenik bir ortamda öğrenci ve personelimizin hizmetine sunmaktadır. Hukuk Fakültesi öğrencilerinin de istifade edebileceği Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, çağdaş iç ve dış görünümü, sahip olduğu materyal çeşit ve sayısı, nitelikli personeli ve tam otomasyona geçmiş hizmet anlayışı ile Türkiye'nin örnek kütüphanelerinden biridir. Toplam 110.000'den fazla Türkçe ve yabancı dilde yazılmış kitap, 50.000'den fazla süreli yayının bulunduğu kütüphanede, bütün yayınlar LC sistemine uygun şekilde düzenlenerek açık raf sistemine göre hizmete sunulmuştur. Her yıl giderek sayıları artan veritabanları ile 30.000'den fazla e-kitap ve 29.000'den fazla e-dergiye online erişmek mümkündür.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB191Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
ENF 100Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı32+1+0ZorunluTürkçe
HUK 101Hukuka Giriş43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 103Medeni Hukuk I54+0+0ZorunluTürkçe
HUK 105Anayasa Hukuku I04+0+0ZorunluTürkçe
HUK1002Anayasa Hukuku - I03+0+0ZorunluTürkçe
HUK1031Hukuk Sosyolojisi42+0+0ZorunluTürkçe
HUK1032Hukuk Tarihi03+0+0ZorunluTürkçe
HUK1033Hukuka Giriş53+0+0ZorunluTürkçe
HUK1041Medeni Hukuk - I53+0+0ZorunluTürkçe
IKT 121İktisat - I53+0+0ZorunluTürkçe
TDB 101Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB 171İngilizce - I33+0+0Zorunluİngilizce
YDB 173Almanca - I03+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3840+1+0
Bahar Dönemi
AITB192Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi - II22+0+0ZorunluTürkçe
HUK 102Medeni Hukuk-II64+0+0ZorunluTürkçe
HUK 104Anayasa Hukuku-II04+0+0ZorunluTürkçe
HUK 106Roma Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
HUK1003Anayasa Hukuku - II03+0+0ZorunluTürkçe
HUK1026Genel Kamu Hukuku03+0+0ZorunluTürkçe
HUK1029Hukuk Felsefesi03+0+0ZorunluTürkçe
HUK1042Medeni Hukuk - II03+0+0ZorunluTürkçe
HUK1086İslam Hukuku03+0+0ZorunluTürkçe
IKT 102İktisat-II43+0+0ZorunluTürkçe
KYB 108Siyaset Bilimi43+0+0ZorunluTürkçe
TDB 102Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB 132Almanca - II02+0+0ZorunluTürkçe
YDB 172İngilizce - II22+0+0Zorunluİngilizce
YDB 174Fransızca - II02+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2442+0+0
YIL TOPLAMI :62
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HUK 201Borçlar Hukuku Genel - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 203Ceza Hukuku Genel - I64+0+0ZorunluTürkçe
HUK 205İdare Hukuku - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 207Hukuk Sosyolojisi43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 209Milletlerarası Hukuk - I03+0+0ZorunluTürkçe
HUK 211Genel Kamu Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
HUK1009Borçlar Hukuku Genel - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK1013Ceza Hukuku Genel - I63+0+0ZorunluTürkçe
MLY 201Kamu Maliyesi43+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3628+0+0
Bahar Dönemi
HUK 202Borçlar Hukuku Genel - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 204Ceza Hukuku Genel - II64+0+0ZorunluTürkçe
HUK 206İdare Hukuku - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 208Hukuk Felsefesi03+0+0ZorunluTürkçe
HUK 210Milletlerarası Hukuk - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 212Hukuk Tarihi03+0+0ZorunluTürkçe
MLY 202Vergi Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2222+0+0
YIL TOPLAMI :58
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HUK 301Eşya Hukuku - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 303Borçlar Hukuku Özel43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 305Ticaret Hukuku - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 307Medeni Usul Hukuku - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 309Ceza Hukuku Özel - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 311Avrupa Birliği Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-133+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
HUK1030Hukuk Metodolojisi32+0+0SeçmeliTürkçe
HUK1051Sağlık Hukuku22+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 301İmar Hukuku33+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 303Toprak Hukuku33+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :2721+0+0
Bahar Dönemi
HUK 302Eşya Hukuku - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 304Ceza Hukuku Özel - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 306Ticaret Hukuku - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 308Medeni Usul Hukuku - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 310Kriminoloji43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 312Miras Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-133+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 304Fikri Mülkiyet Hukuku33+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2721+0+0
YIL TOPLAMI :54
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HUK 401İcra İflas Hukuku - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 403İş Hukuku - I03+0+0ZorunluTürkçe
HUK 405Milletlerarası Özel Hukuk - I03+0+0ZorunluTürkçe
HUK 407Deniz Ticaret Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 409Ceza Muhakemesi Hukuku - I43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 411Adli Tıp43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-103+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 401Çevre Hukuku03+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :1621+0+0
Bahar Dönemi
HUK 402İcra İflas Hukuku - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 404Ceza Muhakemesi Hukuku - II43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 406İş Hukuku - II03+0+0ZorunluTürkçe
HUK 408Sosyal Güvenlik Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
HUK 410Milletlerarası Özel Hukuk - II03+0+0ZorunluTürkçe
HUK 412Sigorta Hukuku43+0+0ZorunluTürkçe
Seçmeli-133+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
SEC 402Avukatlık Hukuku33+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :1921+0+0
YIL TOPLAMI :35