Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu

30 Kasım - 10 Aralık 2015 tarihleri arasında KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından Araştırıcılar için DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI EĞİTİM KURSU düzenlenecektir.

Kurs Programı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarih ve 2007/11 sayı ile yayımlanan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelgesi” esas alınarak hazırlanmıştır.

Kurs; toplam 80 saattir, 40 saat teorik 40 saat uygulama olacak şekilde planlanmıştır. Dersler Cumartesi ve Pazar günleri de devam edecektir. Derslere devam mecburiyeti %80 dir.

Mevzuat gereği derslerde yoklama alınacaktır. Kursiyerlerin bu konuyu dikkate almaları kursun işleyişi açısından önemlidir. 

 

TEORİK DERSLER 40 saat;

 • Laboratuar İşletmesi
 • Mevzuat
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Hayvan Deneyleri Etiği
 • Temel Laboratuar Güvenliği ve Temizlik     
 • Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri                     
 • Deney Hayvanları Anatomisi
 • Deney Hayvanları Biyokimyası
 • Deney Hayvanları Histolojisi
 • Deney Hayvanları Fizyolojisi
 • Deney Hayvanları Üretimi
 • Deney Hayvanlarının Beslenmesi
 • Hayvan Hastalıkları
 • Alternatif Yöntemler
 • Tutuş Teknikleri
 • Anestezi ve Ötenazi Teknikleri
 • İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri
 • Kan ve Örnek Alma Teknikleri

UYGULAMA 40 saat

 

Başvurular:

İlkay KOCAMAN
Tıp Fakültesi
Dekanlık Sekreterliği
Tel: (462) 377 54 04

Kurs Ücreti 500 TL’dir. 

Kurs Kontenjanı 25 kişidir.

Kursa katılım için öncelik KTÜ çalışanlarına verilecektir.

Ücretler KTÜ Döner Sermaye İşletmesinde CERRAHİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HESABINA yatırılacaktır.

Makbuzlar KTÜ Tıp Fakültesi dekanlık sekreterliğine teslim edilecektir.

 

Kurs Yeri:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Teorik Dersler: KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı 1. Kat Salonu

Uygulamalar: KTÜ Cerrahi Araştırmalar Merkezi (KTÜCAM)

 

Etik Kurul Başkanlığı