KTÜ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULA (HADYEK) BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

KTÜ HADYEK Sekreterliği: Şerafettin Yılmaz
Telefon: 0462 377 54 03
e- Mail: serafettinyilmaz@ktu.edu.tr

Tüm belgeler tek dosya halinde hazırlanarak “KTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu” na hitaben yazılmış bir dilekçe ile elden HADYEK sekreterliğine yapılacaktır. İlgili belgeleri formlar sayfasından indiriniz.

 
Dosyada bulunması gereken belgeler (sırayla):
 
  1. KTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu başvuru formu: KTÜ Hayvan Deneyleri yerel etik kurulu form doldurma kılavuzunda nasıl hazırlanacağı ayrıntılarıyla belirtilmiştir. (Basılı halde 2 adet).
  2. DHK sertifikası: Araştırıcılardan en az birinin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasının dosyaya eklenmesi gerekmektedir (Basılı halde 2 adet).
  3. KTÜ Hayvan Deneyleri Etik Kurul Taahhütnamesi: Proje yürütücüsü tarafından imzalanacaktır (Basılı halde 2 adet).
  4. Özgeçmiş ve eserler: Tüm araştırıcıların özgeçmiş (Özgeçmiş formu Etik Kurul Özgeçmiş belgelerinden temin edilebilir) ve eserleri ( Basılı halde 1’er adet).
  5. Literatürler: Literatürlerin en önemlilerinden en az 2’sinin PDF halinde kopyası (Basılı halde 1’er adet).
  6. Diğer: Etik kurul başvuru formu içinde geçen diğer izin ve yetki belgesi gibi evrakların kopyaları (Basılı halde 1’er adet)
  7. Tüm Belgeleri içeren CD (1adet)