COST Aksiyonu ES1206 Data Homogenisation Çalıştayına Bölümümüzden Katılım

23 Ocak 2017 Pazartesi - 25 Ocak 2017 Çarşamba

Bölümümüz Jeodezi Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Arş. Gör. Selma ZENGİN KAZANCI 23-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Polonya’nın Varşova kentinde Military University of Technology (MUT)’de COST Aksiyonu ES1206  (Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe weather events and climate- GNSS4SWEC) aksiyonu çerçevesinde düzenlenen Data Homogenisation": 2nd Workshop’a katılmıştır. Çalıştay kapsamında iklim sinyallerinin incelenmesi (trend, değişkenlik, döngüler, vb.) için GNSS tabanlı (uzun dönem) zaman serilerilerinin homojenizasyonunun kullanılmasına ithaf edilmiş ve 10 teknik oturumda sunumlar yapılmıştır. Arş. Gör. Selma ZENGİN KAZANCI bu çalıştayda bölümümüz öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI ve Polytechnic University of Milan’dan Yrd. Doç. Dr. Vincenza TORNATORE ile ortaklaşa hazırladıkları “Non- parametric Tecniques for Trend and Change Point Detection Analysis” ve “Comparison of Time Series Homogenization of IWV Estimates at IGS Stations” başlıklı çalışmalarını sözlü bildirili olarak sunmuştur.