Bst - Staj

Değerli öğrencilerimiz aşağıdaki esaslar ve yönergeye göre stajlarını tamamlayıp anketlerin zamanında doldurulmasını ve teslim edilmesini sağlayacaklardır. Önce Staj İşlem Adımlarını ve Staj İlkelerini gözden geçiriniz.
 
 

 

 

 

 

Tüm Dosyalar