Ak - Staj İlkeleri

Staj çalışmaları Mühendislik Fakültesi genelinde geçerli olan bir yönerge ile yapılmakta ve takip edilmektedir. Buna istinaden Bölüm Staj Yönergesi ve izlenecek iş adımları www.ktu.edu.tr/harita kurumsal ağ adresi üzerinden de sunulmuştur.

Stajlar eğitim-öğretim sürecinin bir parçası olarak çok ciddi bir şekilde takip edilmekte ve iki dönemde Mesleki Deneyim I ve Mesleki Deneyim II dersleri ile yürütülmektedir. Bu süreçte öğrencinin staj yapacağı ortamı bulmasından burada stajını tamamlaması, staj defterini doldurması ve ardından Staj Komisyonu tarafından stajla ilgili sınava tabi tutulması ve bu sınav sonunda stajdan başarılı görülmesi durumda stajının geçerli olacağı yönünde işleyen bir yapı mevcuttur. 

Eğer stajla ilgili sınav ve staj defterinin uygun görülmeyen bölümleri mevcutsa bunlar tamamlanmadan öğrencinin Mesleki Deneyim dersleri ile karşılaması beklenen çıktıları karşılayamaması nedeniyle yeninden staj yapmak durumu dahi söz konusudur. 

Bu durumda öğrenci stajı ile arzu edilen seviyeye gelmeden program döngüsü içinde son nokta olan mezun seviyesine ulaşamamaktadır.  Öğrencilerin dersteki başarılarının program çıktılarını sağlanma düzeyini gösterecek tutarlı bir yöntemle ölçülen yukarıda belirtilen belgelerden anlaşıldığı üzere, tüm zorunlu dersler ve diğer etkinliklerdeki faaliyetler şeffaf, adil ve tutarlı yöntemlerle ölçülerek değerlendirilmektedir. 

Benzer şekilde, stajların tutarlı bir yöntemle izlendiği, staj sonunda gerekli sınavların yapıldığı ve sonunda bir değerlendirme yapılması ve de bu sayede ilgili çıktıların da sağlandığı gerçeğidir.