Ak - Program Döngüsü

Sürekli iyileştirme çalışmalarının bir ölçme ve değerlendirme sisteminden elde edilen sonuçlar ışığında yapıldığına dair program döngüsü hazırlanmıştır. Bu kapsamda; Program öngörü ve özgörevi doğrultusunda revize edilen eğitim amaçları ve MÜDEK çıktılarını kapsayan program çıktılarına göre öncelikli olarak Eğitim-öğretim planı hazırlanmıştır. Daha sonra ölçme ve değerlendirme süreci, mezun ve işveren anketleri, Ders Değerlendirme Formu, her eğitim-öğretim yılı Eylül-Ekim ayında iç ve dış paydaşlarla yapılan Sürekli İyileştirme Çalıştayı raporlanır. Bu üç ölçme ve değerlendirme süreci birlikte ele alınır. 
 
Sürekli iyileştirme döngüsünün sağlıklı bir şekilde çalışması için, Çalıştay’dan çıkan sonuçlar raporlanarak varsa değiştirilmesi uygun görülen hususlar bir sonraki eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere, ilgili Bölüm Komisyonunda da uygun görülmesi halinde akademik kurula iletilir ve kurul tarafından da uygun görülmesi halinde döngüye ilave edilir. 
 
Sürekli iyileştirme ile ilgili olarak hazırlanan program döngüsü ve bu döngü içinde sürekli iyileştirme yapılacak çalıştay ve bu çalıştaydan elde edilen geri dönüşümün, uygun görülmesi halinde, programa yansıtılması şeklinde sağlanır. 
 
 
Sürekli iyileştirme çalışmalarının bir ölçme ve değerlendirme sisteminden elde edilen sonuçlar ışığında yapıldığına dair somut kanıtlar şunlardır. Dönem başında hazırlanan ve program çıktılarıyla ilişkilendirilen, haftalık ders programı, ölçme ve değerlendirme araçları ve dersle ilgili diğer bilgileri içeren öğretim üyesi beyanı olarak kabul edilen ders tanıtım formu, dönem sonunda dersten başarılı olan öğrenciler üzerinden karşılanan program çıktılarının görülmesi ve analizi, kurumsal ağ adresinden ilgili öğretim üyesi tarafından alınan bilgilerle hazırlanan Ders Sonu Raporu ve bunların hepsini programın diğer çevrimleriyle bir arada tutan ve Program Döngüsü olarak çevrim kalite güvence ve iyileştirme kapsamında oluşturulmuş bir çevrim olup bu çevrimden elde edilen ve eklerde sunulan tutarlı sonuçlar ve kanıtlar elde edilir.