Ak - Ders Tanıtım Formu

Öğrencilerin derslerdeki başarılarını program çıktılarının sağlanma düzeyini gösterecek tutarlı bir yöntemle ölçülmesine sağlanmalıdır. Buna ilişkin programdaki her bir dersin karşılayacağı program çıktısı ilgili öğretim üyesince dönem başında Ders Tanıtım Formu ile ilan edilmektedir. Sınavların ve diğer ölçme-değerlendirme araçlarının hangi program çıktısını karşılayacağı öğretim üyesince belirlenir ve panosunda ilan edilir. Sınav, ödev, sunu, proje, yazılı ve sözlü raporlar ile yöntemleri kullandıktan sonra, dersi alan ve başarılı olan öğrenciler üzerinden, program çıktılarının karşılanma düzeyi için değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirme, öğretim üyesinin dönem başında ilan ettiği program çıktıları, sınav ve diğer ölçme-değerlendirme araçları ele alındığında ortalama başarıyı sağlıyorsa, bu dersin katkı verdiği program çıktılarını sağladığı ispat edilmiş sayılır.