Ak - Ders Değerlendirme Formu

Ders Tanıtım Formuna göre yeniden tasarlanan Ders Değerlendirme Formu her bir zorunlu ders için dönem sonunda hazırlanarak ilgili öğretim üyesince Bölüm Başkanlığına sunulur. Bir ders ile en az bir veya birden fazla program çıktısı karşılanabilir. Dersin karşıladığı program çıktısına göre hazırlanacak ders değerlendirme formu farklılık gösterebilir. Bir program çıktısı sınavlardan (ara sınav ve final) karşılanabilir, iki program çıktısı sınavlar (arasınav ve final) ve ödevden karşılanabilir, iki veya daha fazla program çıktısı sınav sorularından karşılanabilir.