Ak - Danışmanlık Formu

Danışmanlıkla ilgili olarak her eğitim öğretim dönemi başında öğretim üyesi tarafından tüm öğrencilerine bir bilgilendirme toplantısı yapılarak ve Danışmanlık Formu olarak adlandırılan formadaki bilgiler öğrencilere açıklanır. Öğretim üyesi tarafından öğrencinin mezuniyetine kadar her eğitim öğretim döneminde takibi bu şekilde sağlanır. Öğrencilerin katılımı da ilgili toplantı sonucunda imza formu ile danışmanlık formuna eklenerek Bölüm Başkanlığına sunulur. Danışmanlık hizmetinin daha iyi verilmesi için; bölüm öğretim üyelerinden her eğitim-öğretim yarıyılı (güz ve bahar) başlangıcında ders saatleri dışında boş kalan zamanları için danışmanı olduğu öğrencilerle görüşme saatleri alınarak öğretim üyesi ofisi haftalık ders programına ilan edilerek öğrencilere duyurulur. Ayrıca bunların dışında danışmanlık hizmeti öğretim üyelerince sınıf içi ve dışı ortamlarda yüz yüze ve diğer iletişim araçlarıyla aktif bir şekilde yürütülür.