Ak - Bölümün Misyonu (Özgörevleri)

Bölüm ilgili komisyonlarında görev alan iç ve dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda belirlenen bölümün özgörevi şunlardır:

 

  • Bölüm lisans ve lisansüstü öğrencilerine harita mühendisliğinin gerektirdiği eğitim - öğretimi vermek ve onların uluslararası meslektaşları ile eşdeğer niteliklerde mezunlar olarak yetişmesini sağlamak,
  • Nitelikli ve özgün araştırma ve yayınlar yaparak mesleğin ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Mesleki konularda uluslararası gelişmeleri izleyerek ülke çıkarları doğrultusunda politikalar geliştirmek,
  • Ülkemiz ve çevremizin meslekle ilgili problemlerine çözümler üretmek,
  • Üniversiteler ve kamu kurumlarınca ihtiyaç duyulan akademik elemanları yetiştirmek.