Ak - Bölüm Eğitim Geliştirme Komisyonu

Bölümün Akreditasyon süreci içinde olan Normal Öğretim Lisans Programı ve İkinci Öğretim Lisans Programına uygun şekilde yürütülen öğretim faaliyetleri için yürütülecek işlemler öncelikli olarak bu komisyon tarafından ele alınır. Eğitim Geliştirme Komisyonu belirlediği zamanlarda yaptığı ve karara bağladığı toplantıları yazılı olarak Bölüm Akademik Kuruluna sunar. Bu Komisyonunu kararları Akademik Kurula iletilir ve Akademik Kurulda görüşüldükten sonra uygun şekilde karara bağlanır. Tavsiye kararı niteliğinde olan bu kararlar ile akreditasyon sürecinde iç ve dış paydaşlar, eğitim ve öğretim, ölçme ve değerlendirme, anketler, program çıktıları matrisi, staj işlemleri, akademik danışmanlık gibi birçok konuda alınan tavsiye kararları Akademik Kurula iletilmiştir. Akademik Kurulda da ele alınan kararlar geliştirilerek uygulanmak üzere Bölüm Başkanlığına iletilmiştir.