KTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Logosu

Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir Jeodezi Bölümü açılması, Erdoğan ÖZBENLİ’nin 1964 yılında İnşaat Fakültesinde göreve başlamasıyla gündeme gelmiştir. Nitekim, 1965/66 Eğitim-öğretim yılı başında Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kuruldu. Erdoğan Özbenli Bölüm Başkanlığına atandı.

Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü, Kimya Bölümü binasında üniversitenin 6. eğitim-öğretim yılında 4. bölüm olarak 46 öğrencisiyle 22 Aralık 1968 Pazartesi günü eğitime başlamıştır. Böylece, Türkiye’de ilk defa bir üniversite bünyesinde yüksek mühendis yetiştirmek üzere (5 yıl süreli) jeodezi eğitimi başlatılmıştır.

Erdoğan ÖZBENLİ, KTÜ Jeodezi Bölümünün eğitim - öğretim planının hazırlanmasında Orta Avrupa jeodezi öğrenim sistemleri ile İYTO Harita Şubesi öğrenim programından geniş ölçüde yararlanıldığını belirtmektedir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü kurulduktan kısa bir süre sonra da KTÜ Jeodezi Enstitüsü 6 Ocak 1969 Pazartesi günü saat 14.00’te yapılan törenle açılmıştır. Bu törene o zamanki KTÜ rektörü Prof. Dr. Ahmet ÖZEL, Prof. Dr. Halis DUMAN, İnşaat Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Orhan BOLAK, Jeodezi Enstitüsü Sorumlu Yöneticisi Doç. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Emin ERTÜRK, katılarak birer konuşma yapmışlardır.

Bölüm başkanlığının yanı sıra Jeodezi Enstitüsü Müdürlüğüne de atanan Doç. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ’nin törende yaptığı konuşmasından birkaç veciz sözü aşağıda verilmiştir:

“Bir bölgenin haritasının hazırlanması, sadece o bölgede neler yapılabileceğinin tespiti için değil, aynı zamanda neler yapılamayacağının tespiti için de ilk ve önemli bir kademe teşkil eder.”
“Harita yapmanın yanı sıra süratli harita yapma problemi  vardır.”
“Büyük yatırım projelerindeki ölçme ve aplikasyon işlemleri ve büyük sıhhat isteyen daha birtakım özel endüstriyel ölçme problemleri vardır ki, ölçme tekniğinde iyi yetişmemiş elemanlar tarafından yapıldığında büyük masraf ve emeklerin heba olduğu sık sık görülen olaylardandır.”


KTÜ’de Jeodezi Enstitüsünün ilk akademik faaliyeti, 07.01.1969 tarihinde yapılan “Birinci Harita Sempozyumu” dur.  “Jeodezi Formasyonu verecek bir Harita Mühendisliği Eğitimi Nasıl Olmalıdır?” konulu bu sempozyuma Enstitünün açılışı için gelen davetliler bildirileriyle katılmışlardır.

Erdoğan Özbenli’nin yönetimindeki Jeodezi Enstitüsü kurulduktan sonra Türkiye’de bir ilk daha gerçekleştirdi ve Türkçe, Almanca ve İngilizce Makalelerin yer aldığı “Jeodezi Bülteni” ni yayın hayatına kattı (01.10.1969). Üç ayda bir yayınlanan bu dergi iki cilt (6 sayı) yayınlandıktan sonra kapanmıştır.

KTÜ’de eğitim-öğretimin süresi 1970/71 ders yılından itibaren 4 yıla indirildi.  Bundan önceki mezunlar 5 yıl eğitim aldıktan sonra “yüksek mühendis” unvanıyla mezun oldu. Bu yıldan itibaren üniversiteye girenler 4 yıl okuduktan sonra yalnızca lisans eğitim-öğretimi almak suretiyle “mühendis” unvanıyla mezun olmakta idiler. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Jeodezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ’de bir ilk daha gerçekleştirdi ve Jeodezi Bölümünde Lisansüstü eğitim-öğretimi başlattı. İlk defa 1975 yılında açılan 10 Yüksek lisans kontenjanı için başvuran 20 adaydan 4’ü yapılan sınavlarda başarılı olarak yüksek lisans eğitimine başladılar. Bu programda Eğitim-öğretim 2 yarıyıl ders, bir yarıyıl da tez olmak üzere 3 yarıyıl süreli olup, ilk mezunlar 1976 Güz dönemi sonunda verilmiştir.

Bugünkü konumuyla, KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi idari yapısı içinde faaliyetlerini sürdürmekte olan Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü  1970/71 öğretim yılında yapılan düzenleme ile yeni kurulan Yer Bilimleri Fakültesi'ne bağlanmıştır. 1975 yılında bağımsız haldeki şu anda faaliyet göstermiş olduğu kendi binasına taşınmıştır. 1982'de YÖK yasası ile bugünkü Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne dahil edilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile fakülte adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

Bölümümüzün kuruluşundan günümüze kadar bölüm başkanları aşağıdaki şekilde olmuştur.

 

Muzaffer Şerbetçi

Türkay TÜDEŞ

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ

Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ

Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ

 

 

(1968-1980)

(1980-1988)

(1988-1993)

 

 

  

 

Gürol BANGER

Nihat AKYOL

Cemal BIYIK

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Gürol BANGER

Prof. Dr. Nihat AKYOL

Prof. Dr. Cemal BIYIK

 

 

(1993-1998)

(1998-2005)

(2005-)

 

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR ?

Genellikle Harita Mühendisliği olarak da bilinen Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği en sade şekli ile; yeryüzünün tamamının veya bir kısmının seçilen ölçek ile bir altlık üzerinde gösterilmesi olan haritanın üretilmesi için gereken hesap ve çizimlerin yapılmasını üstlenmiştir. Yeryüzünün biçimi, yapay ve doğal şekli, bunların konumları, birbirleri ile olan ilişkilerini matematik model ve ölçme yöntemlerini temel alarak belirler ve grafiksel olarak gösterir.

Haritacılık çalışmaları, günümüzde, bilgisayar ve uydu teknolojisinin kullanılmasıyla yüksek doğrulukta ve çok daha hızlı yapılabilmektedir. Yapay uydulardan alınan görüntülerin analiz edilmesi, uydu aracılığı ile yapılan gözlemlerin kullanımı ile konum  belirlenmesi ve buna ait her türlü bilginin bilgisayar ortamında depolanması, işlenmesi ve çizimlerin yapılması haritacılık çalışmalarına çağdaş bir boyut kazandırmaktadır.

Harita Mühendisliği, arazi çalışmaları yanında, matematik, bilgisayar uygulamaları ve teknolojiye ilgi duyan, bunlara bağlı olarak tüm mühendislik çalışmalarının altlığı olan haritayı üreterek hizmet sunmaktan hoşlanan, ilgilenenlerin severek çalışabilecekleri, uğraş alanları her gün gelişen ve yenilenen bir alan olmaya devam etmektedir.

 

BAZI ÖNEMLİ TARİHLER
 
1964   Erdoğan Özbenli'nin KTÜ'de göreve başlaması.
1965/66 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kuruldu. Erdoğan Özbenli Bölüm Başkanlığına atandı.
25.10.1968 Türk Jeodezi Derneği kuruldu.
22.12.1968 Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü, Kimya Bölümü binasında yüksek mühendis yetiştirmek üzere (5 yıl süreli) eğitim-öğretime başladı.
06.01.1969 KTÜ Jeodezi Enstitüsü açıldı.
07.01.1969 Birinci Harita Sempozyumu yapıldı. Konu: Jeodezi Formasyonu Verecek bir Harita Mühendisliği Eğitimi Nasıl Olmalı?
01.10.1969 Jeodezi Bülteni yayınlanmaya başladı.
10.1969 TKGM Elektronik Bilgi İşlem Merkezi Müdürü Y. Müh. Erdal Koçak KTÜ Jeodezi Enstitüsüne öğretim görevlisi olarak atandı.
04.1970 İmar ve İskan Bakanlığında görevli Y. Müh. Haldun Özen KTÜ Jeodezi Enstitüsüne öğretim görevlisi olarak atandı. Bafra Tapulama Müdürlüğünde görevli Y. Müh. Şerif Hekimoğlu KTÜ Jeodezi Enstitüsüne asistan olarak atandı.
14.08.1970 Prof. Ekrem Ulsoy KTÜ’ de "Dünyada ve Türkiye'de Jeodezinin Tarihi Gelişimi" konulu konferans verdi.
1970/71 Lisans eğitim - öğretim süresi 4 yıla indirildi.
1970/71 Bölüm, Yer Bilimleri Fakültesine bağlandı.
1975 Bölüm yeni binasına taşındı. Bölümde Yüksek lisans eğitimine başlandı.
1980 Prof. Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ Bölüm Başkanlığına atandı.
1982 YÖK Yasası ile Bölüm, Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlandı.
1988 Prof. Dr. Türkay TÜDEŞ Bölüm Başkanlığına atandı.
1993 Prof. Dr. Gürol BANGER Bölüm Başkanlığına atandı.
1994 "I. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri" sempozyumu düzenlendi.
1998 Prof. Dr. Nihat AKYOL Bölüm Başkanlığına atandı.
1999 "Doğu Karadeniz Bölgesi Kadastro-Mülkiyet Sorunları" sempozyumu düzenlendi.
1999 "Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları" sempozyumu düzenlendi.
2003 "II. Uluslararası Genç Haritacılar Günleri" düzenlendi.
2005 "TUJK IV. Jeodezi Çalıştayı: Jeoid ve Düşey Datum" çalıştayı düzenlendi.
05.11.2005 Prof. Dr. Cemal BIYIK Bölüm Başkanlığına atandı.
2005 Bölüm Mühendislik Fakültesine bağlandı.
06.05.2009 Bölüm ismi "Harita Mühendisliği" olarak değiştirildi.
 

İlave bilgi için bknz: "HARİTA NEDİR?", www.hkmo.org.tr

Daha detaylı bilgi için bknz: "TÜRK HARİTACIK TARİHİ", Prof Dr Muzaffer ŞERBETÇİ, 1999, İstanbul.     

Son Güncelleme : 02-02-2016
Kuruluş  
Karadeniz Teknik Üniversitesinde Jeodezi Bölümü adıyla bir bölüm kurulması, merhum Erdoğan ÖZBENLİ tarafından 1965 yılında teklif edilmiş ve KTÜ İnşaat - Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk Bölüm Başkanı olarak Prof. Dr. Erdoğan ÖZBENLİ atanmıştır. Türkiye'de ilk defa üniversite bünyesinde bu adla kurulan Bölüm, 1968/69 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak Kimya Bölümü binasında eğitime başlamıştır. 1969 yılında Bölüm, Jeodezi Enstitüsü adını almıştır. Bu kapsamda ilk iki yıl bölüme kaydolan 80 öğrenci 5 yıl eğitim aldıktan sonra Harita Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1970 yılında 4 yıl süreli Lisans eğitimine geçildiği için Bölümün adı yeniden Jeodezi Bölümü olmuştur. 1973 yılında yapılan bir düzenleme ile Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve Bölüm, Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü adıyla bu Fakülteye bağlanmıştır. Bu tarihten itibaren Bölüme kaydolan öğrenciler 4 yıl lisans eğitim-öğretimi alarak Harita Mühendisi unvanıyla mezun olmuşlardır. 1974 yılında ilk lisans mezunları verildiği zaman Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Özbenli, KTÜ'de bir ilki daha gerçekleştirmiş ve Lisansüstü eğitim-öğretimi başlatmıştır. Bölüm, kendi bağımsız binasına 1975 yılında taşınmıştır. 1982 yılında YÖK yasası ile kurulan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi'ne dâhil edilen Bölümün adı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olmuştur. 2001 yılından itibaren lisans eğitiminde İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına başlanmış olup, buna bağlı olarak lisans derslerinin en az % 30 oranında İngilizce okutulması uygulamasına geçilmiştir. 2005 yılında yapılan yeni düzenleme ile Fakülte'den Mimarlık Fakültesi ayrılmış ve yeni adı Mühendislik Fakültesi olmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü de bu Fakülteye bağlı olarak eğitim-öğretimi sürdürmüştür. 2009 yılında Yükseköğretim Kurulu kararıyla Bölümün adı Harita Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2009 yılı sonuna kadar Bölümden 1831 Lisans, 206 Yükseklisans ve 46 Doktora öğrencisi mezun edilmiştir.
Kazanılan Derece  
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere HARİTA MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Seviyesi:  Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
1- Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak,
2- Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)'den yeterli puan almış olmak, yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS sınavından yeterli puan almış olmak.
3- İngilizce eğitim için yeterli dil becerisine sahip olma (500 TOEFL / 6 IELTS puan almış olma veya İngilizce Hazırlık Sınıfında okumak ya da muafiyet sınavında başarılı olmak).
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili derslerden muaf sayılırlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
4 yıl (8 yarıyıl) süren eğitim - öğretim programlarının tüm dersleri ile meslek stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler Lisans derecesi alırlar.

İlk 2 yılın programlarını tamamlamak kaydıyla, eğitim- öğretimini sürdürmeyen öğrencilere istemeleri halinde Ön Lisans derecesi verilebilir.
Program Profili  
Türkiye'de ilk defa Üniversite bünyesinde KTÜ'de eğitimi başlatılan Harita Mühendisliği Bölümü, ülkemizin en önemli hizmet sektörlerinden birinde teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Birçok mühendislik projelerinin harita ve harita bilgilerini oluşturan ve yerine uygulayan harita mühendisliğinin kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri başta olmak üzere bütün bayındırlık projelerinde kritik görevleri vardır. Özellikle son yıllarda öne çıkan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konum Belirlemeleri, Uzaktan Algılama gibi bilgi teknolojileri harita mühendisliğinin görev alanlarını oluşturmaktadır. Bölüm, her devirde çağdaş teknolojileri kullanarak kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu arazi ve endüstri ölçmeleri, değerlendirme ve konum belirleme, bilgi sistemi kurma ve sorgulama, konum bilgilerini yerine uygulama, taşınmaz mal mülkiyeti ile ilgili hukuki ve teknik bilgileri değerlendirme gibi konularda uzman teknik elemanların yetiştirilmesini hedeflemiştir. Bu amaçlara uygun eğitim-öğretim müfredatı oluşturularak gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, seminer, kısa sınav, ödev veya ikinci bir ara sınav) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın ve yarıyıl içi çalışmalarının %50 ve yarıyıl sonu sınavının % 50 katkısı vardır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden mutlak notla değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 puan alma zorunluluğu vardır. Nihai notlar harfli nota çevrilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, başarısız oldukları o yarıyıla ait derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Şartları  
Programda mevcut olan (Toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Bitirme Çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki stajını tamamlayarak hazırladığı Staj Raporundan geçer not alan öğrenciler HARİTA MÜHENDİSLİĞİ Bölümünden lisans mezunu olmaya hak kazanırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Bölüm mezunları harita üreten ve kullanan, özel sektörde; Harita Mühendislik Büroları, Coğrafi Bilgi Sistemi, Yazılım, Gayrimenkul Yatırım, İnşaat, Emlakçılık, Madencilik Şirketleri?nin yanı sıra kamu kurumlarında; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tapu ve Kadastro, İller Bankası A.Ş., Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüklerinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, Karayolları, Dev¬let Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan¬lığının, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Pet¬rol İşleri, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, Orman, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlüklerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde, Maliye Bakanlığının, Milli Emlak Genel Müdürlüğünde ve Belediyeler'de çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programlarında öğrenim görebilirler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : KTÜ Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, 61080 / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3772707
Belge Geçer           : +90 462 328 0918
E-Posta      : fkarsli@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.harita.ktu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 
Harita Mühendisliği Bölümünün bağımsız kendisine özgü iki bloktan oluşan 3 katlı bir binası vardır. Bölüm binasında 3 katlı öğretim elemanları bloku, Bölüm idari birimleri ve seminer salonu, 11 sınıf, 1 anfi ile 6 laboratuar, Jeodezi Müzesi, Arşiv, öğrenci çalışma odaları, Kitaplık, Öğrenci Kulüpleri odaları mevcuttur. Laboratuarlar;
- CBS Laboratuarı (GIS Lab),
- Ölçme Laboratuarı,
- Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Laboratuarı (Foto Lab),
- Bilişim Laboratuarı,
- GPS Laboratuarı (GPS Lab)
- IVS Analiz Merkezi
olup, her biri en yeni aletlerle donatılmış bulunmaktadır.
1. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
FIZ1001Fizik - I53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1001Harita Mühendisliğine Giriş52+0+0ZorunluTürkçe
HRT1007Ölçme Bilgisi - I52+1+0ZorunluTürkçe
KIM1010Temel Kimya53+0+1ZorunluTürkçe
MAT1011Matematik - I54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1001Türk Dili - I22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1001İngilizce - I33+0+0ZorunluTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3019+1+2
Bahar Dönemi
FIZ1002Fizik - II53+0+1ZorunluTürkçe
HRT1006Mühendislik İstatistiği53+0+0ZorunluTürkçe
HRT1008Ölçme Bilgisi - II52+1+0ZorunluTürkçe
HRT1010Bilgisayar Programlama52+1+0ZorunluTürkçe
MAT1008Matematik - II54+0+0ZorunluTürkçe
TDB1000Türk Dili - II22+0+0ZorunluTürkçe
YDB1002İngilizce - II33+0+0ZorunluTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+2+1
YIL TOPLAMI :60
2. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT2011GNSS Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2013Taşınmaz Mal Hukuku32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2017Sayısal Çözümleme33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2029Kartografya33+0+0ZorunluTürkçe
HRT2033Yükseklik Ölçmeleri32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2035Diferansiyel Denklemler54+0+0ZorunluTürkçe
HRT2037Mesleki İngilizce22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli I-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli I Grubu Dersleri
HRT2001Mühendislik Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2021Plaka Tektoniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2023Uzaktan Algılamanın Temelleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2025Elektronik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli II Grubu Dersleri
BIY2019Moleküler Biyoloji42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2003İstatistiksel Hesaplama Ve Veri Analizi Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2007Web Programlama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2009Endüstriyel Matematik42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3022+3+0
Bahar Dönemi
HRT2008Arazi Uygulaması41+3+0ZorunluTürkçe
HRT2012Bilgisayar Destekli Harita Yapımı32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2016Kadastro Bilgisi32+1+0ZorunluTürkçe
HRT2018Sayısal Görüntü İşleme22+0+0ZorunluTürkçe
HRT2038Jeodezik Ölçmeler32+1+0ZorunluTürkçe
MAT2020Mühendislik Matematiği54+0+0ZorunluTürkçe
SBP2014Bölge ve Şehir Planlama22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli III Grubu Dersleri
HRT2020Yükseklik Belirlemede Özel Konular42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2024Madencilik Ölçmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2026Hidrografik Ölçmeler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IV Grubu Dersleri
HRT2028Uzaktan Algılamaya Giriş42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2030Veri Tabanı Yönetim Sistemi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2032Deprem Jeolojisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2034Zemin Mekaniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT2036Çevre Kimyası42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3019+6+0
YIL TOPLAMI :60
3. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
HRT3001Dengeleme Hesabı - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3005Kentsel Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3009Uzaktan Algılama42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3013Fotogrametri - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3015Jeodezi - I42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3019Fiziksel Jeodezi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VI Grubu Dersleri
HRT3029Ulaşım42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3031Kıyı Ve Liman Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3033Yapı Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3035Su Yapıları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli V Grubu Dersleri
HRT3021Altyapı Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3023Kadastro Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3025Korunan Alanlarda Arazi Yönetimi Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3027Mühendislik Ekonomisi42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3016+5+0
Bahar Dönemi
HRT3002Proje Planlaması32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3006Jeodezi - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3008Kırsal Alan Düzenlemesi42+1+0ZorunluTürkçe
HRT3012Dengeleme Hesabı - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3014Fotogrametri - II32+1+0ZorunluTürkçe
HRT3016Lazer Tarama Teknolojisi22+0+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli VII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli VII Grubu Dersleri
HRT3018Yer Fotogrametrisi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3020Dijital Fotogrametri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3022Bilgisayarla Fotogrametrik Görme42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3024Yapay Açıklıklı Radar Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3026İnsansız Hava Araçları Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli VIII Grubu Dersleri
HRT3010Koordinat Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3028Jeodezik Ağlar42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3030Jeodezik Verilerin İstatistik Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3032Jeodezik Ağların Tasarımı42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli IX Grubu Dersleri
HRT3034Orman Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3036Tapu Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3038Kadastro Verileri Ve Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT3040Taşınmaz Tabanlı Hukuki Süreçler42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :3018+5+0
YIL TOPLAMI :60
4. Yıl
KoduDers AdıECTS D+U+L Z/S Dili
Güz Dönemi
AITB4001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I22+0+0ZorunluTürkçe
HRT4017Mühendislik Ölçmeleri52+1+0ZorunluTürkçe
HRT4019Mühendislik Tasarımı42+2+0ZorunluTürkçe
HRT4027Mesleki Deneyim - I30+2+0ZorunluTürkçe
HRT4031Coğrafi Bilgi Sistemleri42+1+0ZorunluTürkçe
Bölüm Seçmeli X-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Seçmeli X Grubu Dersleri
HRT4001Jeoid ve Düşey Datum42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4009Jeodezik Astronomi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4035Deformasyon Ağlarının Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4039Jeodezide Zaman Serileri Analizi42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XI Grubu Dersleri
HRT4013İmar Uygulama ve Çevre İlişkileri42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4029Arazi Yönetiminde Uyg. Prob.42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4033Mesleki Uygulamalarda Bilirkişilik42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Seçmeli XII Grubu Dersleri
HRT4041Endüsriyel Üretimlerde Jeodezi42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4043Hiperspektral Görüntüler İle Uzaktan Algılama42+0+0SeçmeliTürkçe
HRT4045Uzaktan Algılama Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
Güz Dönemi Toplamı :3014+6+0
Bahar Dönemi
HRT 406Mühendislik Etiği32+0+0ZorunluTürkçe
HRT 432İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği42+0+0ZorunluTürkçe
HRT4000Bitirme Çalışması60+6+0ZorunluTürkçe
ISL 402İş Hukuku32+0+0ZorunluTürkçe
MSL 402Mesleki Deneyim - II40+2+0ZorunluTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli III-142+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV-142+0+0SeçmeliTürkçe
Seçmeli Dersler
Bölüm Eski Seçmeli III Grubu Dersleri
SEC 438Alet Bilgisi42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 440Yükseklik Belirlemede Özel Kon42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 442Madencilik Ölçmeleri42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 448Gps Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 450Gps Kullanım Alanları42+0+0SeçmeliTürkçe
Bölüm Eski Seçmeli IV Grubu Dersleri
SEC 422Yerel Yönetimlerde Harita Mühendisliği Uyg.42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 424Altyapı Kadastrosu42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 426Yapılaşmış Alan.İmar Uygulamla42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 428Kamulaştırma Tekniği42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 430Kadastral Veriler Ve Uygulamaları42+0+0SeçmeliTürkçe
SEC 436Kent Bilgi Sistemleri42+0+0SeçmeliTürkçe
Bahar Dönemi Toplamı :2810+8+0
YIL TOPLAMI :58