İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 2007-2008 yılında, bölgenin ilk Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak eğitim hayatına başlamıştır. Bu stratejik konumunun bilinci ile İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerine, alandaki güncel teorik ve uygulamalı bilgileri sunmaktadır.

Bölümün amacı, geleceğin önemli meslekleri arasında yer alan halkla ilişkiler ve reklamcılık için, iletişim becerileri yüksek, iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanan, iletişim stratejileri geliştirme konularında bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlik kazanmış uzmanlar yetiştirmek, bu alana yetişmiş işgücü sağlamak ve araştırmalar yapmaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bir iletişim disiplinidir. Bu disiplin, ürün, marka ve hedef kitle arasındaki iletişimi içerir. Bu program, ticari ve kar amacı taşımayan organizasyonlar ile hedef kitleleri arasında iki yönlü bilgi akışı yaratmak, iletişim stratejileri geliştirerek kurumsal kimliğin oluşumuna ve sürdürülmesine temel oluşturmak, danışmanlık hizmetleri sağlamak, iletişim kampanyaları planlamak ve uygulamak gibi konularda öğrencileri gerekli bilgilerle donatırken, bir yandan da öğrencilere pazarlama iletişimi sürecini kavramaları ve uygulayabilmeleri için gerekli olan analitik araçları sunarak, marka yönetimine hâkim olmaları konusunda yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ders programı, teori ve pratik arasında denge sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bölümün ders programı öğrencilere sağlam bir kuramsal temel vermenin yanısıra, öğrencilere kendi ürettikleri halkla ilişkiler ve reklam projeleriyle öğrendiklerini uygulamaya geçirme şansı vermektedir. Bu anlamda bölümde, herhangi bir ürün ya da marka için gerekli olan mesaj ve/veya etkinliği ortaya çıkarabilmek için araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarındaki tüm süreçleri kapsayacak dersler bulunmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü isteğe bağlı bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra, dört yıllık bir lisans programını içermektedir. Lisans programında, ilk iki yıl süresince sosyal bilimler formasyonu kazandırmaya yönelik (ekonomi, sosyoloji, siyaset bilimi, pazarlama, sosyal psikoloji gibi) derslerin ardından, öğrenciler üçüncü yıldan itibaren ilgi alanlarına yönelik olarak hazırlanan dersleri (bütünleşik pazarlama iletişimi, halkla ilişkiler uygulamaları, marka iletişim stratejileri, reklam kampanyaları tasarımı vb) seçebilmektedirler. 

Öğrencilerin kendilerini alanlarında geliştirebilmeleri için fakülte bünyesinde radyo, reklam, film ve fotoğraf atölyeleri mevcuttur. Öğrenciler bu atölyelerde hem uygulama alanına yönelik deneyimler kazanmakta hem de iş hayatına hazırlanmaktadırlar.


Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, özel şirketlerin halkla ilişkiler ve reklamcılık departmanlarında, tanıtım ofislerinde, sivil toplum örgütlerinde, reklam ajanslarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, basın işletmeciliği ve bilişim sektöründe, kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde halkla ilişkiler uzmanı, stratejik iletişim koordinatörü, basın danışmanı, müşteri temsilcisi, medya planlamacısı, reklam metin yazarı, kreatif direktör vb. olarak görev yapabilmektedirler.