Neden Girişimcilik

 Son yıllarda bir yandan bilginin ve teknolojinin hızla önem kazanması, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ekonomik yapıda önemli değişiklikleri de beraberinde getirirken, insan emeğinin üretim üzerindeki ağırlığını azaltmış, bilgiye ve teknolojiye dayalı emeğin üretim üzerindeki ağırlığını ise arttırmaya başlamıştır. Günümüzün küresel dünya ekonomisinde yaşanan bu hızlı değişimler, ekonomideki en küçük aktör olan girişimcinin gücünü arttırırken, küresel ekonominin yeni yapılanmasında “Girişimcilik” kavramını ekonomik büyüme, istihdam ve sürdürülebilir rekabetin en önemli itici güçlerinden biri konumuna getirmiştir. Bu anlamda Türkiye‟nin de yeniden yapılanan bu küresel ekonomide, ekonomik ve sosyal gelişmişlik seviyesine ulaşabilmesi; yaratıcı, atılımcı girişimcilik ruhunun ortaya çıkarılması ve desteklenmesi ile gerçekleştirilebilecektir.

Bu bilinçle Üniversitemiz, bu proje yardımıyla bünyesine katılan her öğrenciye yaşadıkları çevrenin ve kendi potansiyellerinin farkına vararak fırsata dönüştürebilecekleri bilgi ve beceri kazanımı ortamını sağlayacaktır. Proje kapsamında verilen eğitimler ve seminerler bu potansiyel girişimci adaylarına mezun olduklarında yalnızca iç arayan değil, aynı zamanda iş üretebilecek bir girişimci olabileceklerini hatırlatacak ve bu süreci nasıl yönetebileceklerine yönelik önemli bir alt yapı sağlayacaktır.