Bölümümüzün Amacı

Gazetecilik bölümümüz haberin kaynağından başlayarak baskı aşamasına kadar tüm temel bilgileri ve uygulamaları, süreli yayınların baskısına ilişkin bilgi ve becerileri geleceğin gazetecilerine kazandırmak amacıyla eğitim vermekte ve bu doğrultuda araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Temel amacı özelde medya, genelde iletişim alanında istihdam edilebilecek nitelikte mezun vermek olan Gazetecilik programının hedefi olayların ayrıntılarını, neden – sonuç ilişkilerini, kişiler ve olaylar arasındaki bağlantıları rahatlıkla algılayabilen ve manipüle etmeden yansıtan, teknik becerisi ve bilgisi yüksek mezunlar vermektir.

 

Bölümümüzde Okutulan Belli Başlı Dersler

Gazetecilik bölümünde temel iletişim derslerinin yanı sıra haber, fotoğraf, grafik-tasarım, masaüstü yayıncılık, internet gazeteciliği, medya hukuku, iletişim kuramları ve medya çalışmalarına ilişkin dersler de verilir. Okutulan derslerin amacı, öğrencilere alana ilişkin bilimsel bilgi kazandırmak, analiz ve eleştiri gücü edinmelerini sağlamak ve gazetecilik uygulamaları bağlamında becerilerini geliştirmektir. 

 

Gereken Nitelikler

Bu alanda öğrenim yapmak isteyenlerin akademik yeteneğin yanı sıra, sözel düşünme yeteneğine sahip olmaları beklenir. Başarılı olabilmek için her şeyden önce meraklı olmak, araştırma ve inceleme yapmayı sevmek ve iletişim kurma konusunda başarılı olmak önemlidir. 

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin “Gazetecilik” bölümlerinden mezun olanlar, süreli yayınlarda; haberci, sayfa sekreteri, redaktör, köşe yazarı, editörlük vb. konularda çalışabilecek; teknik, grafik ve yönetim bilgi ve becerisine sahip uzman eleman yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Yaşadığımız bilgi çağında tüm kuruluşlarda mezunlarımıza gereksinim duyulmaktadır. Özellikle sektörde eğitimli ve kaliteli eleman sayısının az oluşu, fakültemiz öğrencilerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Gazetecilik mezunlarımız, etik kuralları çerçevesinde toplumu bilgilendirmek amacıyla tüm yerel ve ulusal gazetede çalışabilecekleri gibi, kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

 

Bölüm Olanakları

Haber Atölyesinde uygulama yapabilme, Haber gazetesinde haber yazabilme, yalnızca teorik dersler değil uygulamaya yönelik dersler ile de mezuniyet sonrası çalışma hayatına ilişkin deneyim sahibi olabilme, yerel basında ve Trabzon'da bulunan TRT Bölge Müdürlüğü'nde staj yaparak mesleki deneyim kazanabilme, Üniversitenin online veri tabanlarından güncel akademik kaynaklara ulaşabilme; modern teknoloji içeren derslikler, part-time çalışma olanağı, birebir akademik danışmanlık hizmeti.