Vizyonumuz

Öğrencilerine kendi-kendine yeterli olmayı öğreten, bilim ve teknolojiden yararlanarak ülkenin geleceği

için üstün nitelikli araştırmalar yapmalarını sağlayan, araştırma ve hizmet alanlarındaki üretimi toplum

yararına sunan bir eğitim-öğretim ve yenilikçi, girişimci bir araştırma kurumu olmaktır.