Özgörev

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve bilimsel araştırmalar yapan, mensubu olmaktan gurur duyulan, öğrencilerini sanayi ve araştırma-geliştirme kurumlarında üretime yönelik hizmetler sunan gençler olarak yetiştiren, üreteceği bilgi ve teknolojilerle ülkemizin uygarlık düzeyinin yükselmesine katkıda bulunan öncü bir fen fakültesi olmaktır.