Misyonumuz

 

Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim ve bilimsel araştırmalar yapan, mensubu olmaktan

gurur duyulan, öğrencilerini sanayi ve araştırma-geliştirme kurumlarında üretime yönelik

hizmetler sunan gençler olarak yetiştiren, üreteceği bilgi ve teknolojilerle ülkemizin uygarlık

düzeyinin yükselmesine katkıda bulunan öncü bir fen fakültesi olmaktır.