Dekanlik

 İstanbul ve Ankara illeri dışında kurulan ilk üniversite olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin temel bilimler alanındaki lokomotifi olan Fen Fakültesi, 1963 yılında "Temel Bilimler Fakültesi" olarak kurulmuştur. 1981 yılında kabul edilen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumlarının yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiş ve 1983 yılından itibaren Temel Bilimler Fakülteleri Fen-Edebiyat Fakülteleri olarak eğitim ve öğretime devam etmişlerdir. 28 Nisan 2010 tarih ve 27565 sayılı resmi gazetede yayınlanan karar ile üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakülteleri olarak ayrılmışlardır.

 

Kuruluşundan bu yana Fen Fakültesi, Türkiye'deki bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmasının yanında, eğitim ve öğretim kalitesini de geliştirmeye devam etmiştir. Fakültemiz bünyesinde Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü olmak üzere 6 bölüm mevcuttur. Adı geçen bölümlerimizden Kimya, Biyoloji, Fizik ve Matematik' te isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Fakültemizdeki bölümlerde (Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü hariç) lisans öğrenimi yanında K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü organizasyonu ile yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Biyoloji Bölümü akredite oldu. Diğer bölümlerimizin de akredite olabilmeleri için gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

 

Fen Fakültesi bünyesinde 56 profesör, 20 doçent, 25 doktor öğretim üyesi akademik kadrolarda istihdam edilmektedir. Ayrıca 14  öğretim görevlisi,  21 araştırma görevlisi  olmak üzere 136 akademik ve 27 idari personeli ile 1628 öğrencisi bulunmaktadır. Akademik personelimiz alanları ile ilgili güncel bilgileri büyük bir özveri ile öğrencilere öğretmektedirler. Ayrıca, hem akademik hem de idari personelimiz öğrencilerin karşılaşabilecekleri her türlü sorunu çözmede ellerinden gelen her türlü yardımı yapmaktadır.

 

Fakültemizin bütün bölümleri uluslararası standartlarda çağdaş eğitim-öğretim metotlarını uygulayarak sağlam temelli bir eğitim-öğretim sağlamanın yanı sıra, öğrencileri eleştirel düşünmeye yönlendirmeyi ve böylece bağımsız araştırma yapma ve kendilerini yenileme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, milli birlik ve beraberliğe inanmış, kendine güvenen, her türlü iç ve dış tehdit in analizini yapabilir şuurlu gençlerin yetiştirmesi önemsenmektedir. 

 

Prof. Dr. Halit KANTEKİN

Dekan