Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Telefon :(462) 3774060
E-mail :dsen@ktu.edu.tr
Web :Yok
Adres : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Telefon :+90 462 377 40 75
Faks :dsen@ktu.edu.tr
Web :sehircilik@ktu.edu.tr
Bölüm Hakkında :
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2003 yılında kurulmuştur ve 2005 Güz Döneminde 27 öğrenci ile açılmıştır. Bölümün amacı, öğrencilere, sosyal ve ekonomik bakış açıları kadar teknik, sürdürülebilirlik, çevre, kalkınma gibi konuları ele alma yeteneklerini ve bilgilerini geliştirerek, şehir ve bölge planlama hakkında eğitim vermektir. Bölüm yeni kurulmuştur ve tüm ülkeden ilk defa öğrencileri kabul etmiştir.
Adı Soyadı Bilim Dalı E-Posta Telefon
Prof. Dr. Cenap SANCAR Bölge Planlama csancar@ktu.edu.tr (462) 3772697
Prof. Dr. Dilek BEYAZLI Bölge Planlama dsen@ktu.edu.tr (462) 3774060
Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN Şehir Planlama aygun@ktu.edu.tr 04623774071
Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN Şehir Planlama sanem@ktu.edu.tr 04623774072
Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK Şehir Planlama aydinturkyelda@gmail.com 04623774084
Dr. Öğr. Üyesi Ersin TÜRK Bölge Planlama ersinturk@ktu.edu.tr (462) 3774068
Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL Bölge Planlama -- --
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM Şehir Planlama zeynepyilmaz@ktu.edu.tr 462 377 40 74
Öğr. Gör. Dr. Nilgün KİPER Şehir Planlama nilgunkiper@yahoo.com (462)3774074
Kodu Dersin Adı D-U-L-K Öğretim Üyesi
SEH 1000 Tez İzleme 0-0-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5000 Yüksek Lisans Tezi 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5010 Seminer 0-2-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 5011 Planlama Kuramları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 5013 Şehir ve Bölge Planlamada Araştırma Yöntemleri 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5020 Proje 0-6-0-2 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 5023 Kentsel Koruma Kuramı 3-0-0-3 Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
SEH 5030 Kasaba ve Köy Planlama 3-0-0-3 Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEH 5031 Ekoloji ve Planlama 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL
SEHL 5032 Kentsel Tasarım Kuram ve Yaklaşımları 3-0-0-3 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5060 İmar Hukuku 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin Erkan
SEH 6000 Doktora Tez 0-1-0-0 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 6010 Seminer 0-2-0-1 Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 6020 Proje 0-6-0-2 Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7250 Planlamada Kırsal Alan gelişmesi 3-0-0-3 Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEHL 7251 Kentsel Ulaşım Politika ve Uygulamaları 3-0-0-3 Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEHL 7253 Bölge Planlama ve Bütünleşik Havza Yönetimi 3-0-0-3 Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEH 7290 Stratejik Mekânsal Planlama 3-0-0-3 Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
SEHL 7291 Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Planlama 3-0-0-3 Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
SEH 7293 Kırsal Yerleşmelerde Tasarım ve Planlama Uygulamaları 3-0-0-3 Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
SEH 7294 Eylem Planlama 3-0-0-3 Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
SEHL 7310 Kent Merkezleri ve Değişim Eğilimleri 3-0-0-3 Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
SEHL 7311 Engellilere Yönelik Kentsel Tasarım ve Planlama 3-0-0-3 Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
SEHL 7312 Kentsel Projeler ve Kentsel Tasarım 3-0-0-3 Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
SEHL 7320 Kentsel Korumanın Ekonomisi 3-0-0-3 Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
SEHL 7321 Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi 3-0-0-3 Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
SEHL 7322 Tarihi Çevrelerin Değerlendirilmesi 3-0-0-3 Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
SEHL 7330 Quantitative Techniques in Spatial Decision Making 3-0-0-3 Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
SEHL 7331 Güvenli Mekânlar ve Planlama 3-0-0-3 Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
SEHL 7332 Mekanbilim Yazımında Sözdizim ve Semantik 3-0-0-3 Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
SEHL 7333 Spatial Statistics 3-0-0-3 Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
SEHL 7340 Mekansal Planlama ve Karar Destek Sistemleri 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Ersin TÜRK
SEHL 7350 Kamusal Mekan ve Toplumsal Cinsiyet 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM
SEHL 7351 Kent Kimliği ve Mekan 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM
SEHL 7352 Herkes için Planlama ve Tasarım 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM
SEHL 7360 Phronesis in Planning 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin Erkan
SEHL 7361 Planning Fails 3-0-0-3 Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin Erkan
SEHL 7370 Kırsal Dönüşüm Dinamikleri 3-0-0-3 Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL
Kodu Dersin Adı Trk/Ing D-U-L-K Öğretim Üyesi
SEH 1000Tez İzlemeTRK0-0-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5000Yüksek Lisans TeziTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5010SeminerTRK0-2-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 5020ProjeTRK0-6-0-2Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 5023Kentsel Koruma KuramıTRK3-0-0-3Doç. Dr. Sanem ÖZEN TURAN
SEH 5030Kasaba ve Köy PlanlamaTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEH 5031Ekoloji ve PlanlamaTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL
SEH 5060İmar HukukuTRK3-0-0-3Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin Erkan
SEH 6000Doktora TezTRK0-1-0-0Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 6010SeminerTRK0-2-0-1Ilgili Ögretim Üyesi
SEH 6020ProjeTRK0-6-0-2Ilgili Ögretim Üyesi
SEHL 7250Planlamada Kırsal Alan gelişmesiTRK3-0-0-3Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEHL 7330Quantitative Techniques in Spatial Decision MakingTRK3-0-0-3Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
SEHL 7340Mekansal Planlama ve Karar Destek SistemleriTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Ersin TÜRK
SEHL 7352Herkes için Planlama ve TasarımTRK3-0-0-3Dr. Öğr. Üyesi Zeynep YILMAZ BAYRAM
SEHL 7360Phronesis in PlanningING3-0-0-3Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin Erkan
SEHL 8250Kentsel Yeşil Alan SistemleriTRK4-0-0-0Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEHL 8251Kentsel ve Kırsal DönüşümTRK4-0-0-0Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEHL 8290Kent Planlamada Yeni YaklaşımlarTRK4-0-0-0Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
SEHL 8331Kentsel Açık ve Yeşil Alan ÇözümlemeleriTRK4-0-0-0Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN
SEHL 8370Sürdürülebilir Kentsel PlanlamaTRK4-0-0-0Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL
SEHL 9250Konut ve ErişilebilirlikTRK4-0-0-0Prof. Dr. Cenap SANCAR
SEHL 9290Kentiçi Hareketlilik ve Sosyo-Mekansal DeğişimTRK4-0-0-0Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
SEHL 9310Kent Planlamada Morfolojik Analiz YöntemleriTRK4-0-0-0Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
SEHL 9340Ara Toplu Taşım PlanlamasıTRK4-0-0-0Dr. Öğr. Üyesi Ersin TÜRK
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer Pts Sal Çar Per Cum
Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yer 1.Arasınav 2.Arasınav Saat Yarıyıl Sınavı Saat
Öğrencinin Adı Seminer Yöneticisi Seminer Konusu Yer Tarih Saat
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı
Murat Çağatay NAYIR TRABZON KENTİNİN YEŞİL ALANLARININ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr. Şinasi AYDEMİR
Sanem Özen KORUMA YAKLAŞIMLARINA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI OLARAK "BÜTÜNLEŞİK KORUMA" - TRABZON ÖRNEĞİ Prof. Dr. Şinasi Aydemir
Sanem Lerzan ÖZEN “Integrated Conservation “ Approach – Trabzon Case Study Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
P. Ebru SİNAN Social Area Analysis - Trabzon Case Study Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
P. Ebru SİNAN Kentsel Sosyal Alan Analizi: Trabzon Örneği Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Murat Çağatay NAYIR The Evaulation Of The Green Fields Sufficiency: In Trabzon Case Prof. Dr. Şinasi AYDEMİR
Umut MÜFTÜOĞLU TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANAN BEDENSEL ENGELLİLERİN KENTSEL MEKANLARI KULLANIM OLANAKLARININ TRABZON KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDE İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Zeynep YILMAZ KAMUSAL MEKANLARIN GENDER SİSTEMATİK YAKLAŞIM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Umut MÜFTÜOĞLU “THE RESEARCH ABOUT THE OPPURTUNITIES OF PHYSICALLY DISABLED PEOPLE USING WHEELCHAIR FOR PROFIT FROM URBAN AREAS ON THE EXAMPLE OF TRABZON CITY CENTER” Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Zeynep YILMAZ AN EVALUATION OF PUBLIC SPACES: FROM GENDER MAINSTREAMING PERSPECTIVE Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Salim Gökhan BOZALİOĞLU KENT İÇİ ULAŞIM OLANAKLARI AÇISINDAN YOL GÜZERGAHI İNCELEMESİ: GİRESUN 16 NOLU S.S. TAŞIYICILAR KOOP. (MAVİ BAŞ) DOLMUŞ HATTI ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Salim Gökhan BOZALİOĞLU A STUDY OF ROAD ROUTES IN TERMS OF CITY CENTER TRANSPORTATION METHODS: GIRESUN NO: 16 TRANSPORTERS COOPERATIVE BUS LINE (BLUE PLATE) EXAMPLE Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih Öksüz
Zeynep NİYAZOĞLU The Issue of Vested Rights in Development Law Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Zeynep NİYAZOĞLU İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar Sorunu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Şeyda BÜLBÜL Zağnos Vadisinde Kentsel Dönüşüm Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Şeyda BÜLBÜL Urban Regeneration in the Zağnos Valley Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Mesut YEŞİLTEPE The Effects of Trade Function on Urban Form and Structure: Case Study of Trabzon Sample Asst. Prof. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Mesut YEŞİLTEPE Ticaretin Kent Formu ve Yapısına Etkilerinin Trabzon Örneği Üzerinde İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Gizem ERDOĞAN Kamusal Mekanda Sokak Sanatı: Grafiti, İstanbul,Beyoğlu,Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Gizem ERDOĞAN Street Art in Public Space: Graffiti, İstanbul, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım Axe Yrd. Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Sinem KAMİLOĞLU Kırsal Alanda Kamu Hizmeti (Eğitim ve Sağlık) Yer Seçimi Ölçütleri Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Sinem KAMİLOĞLU Public Service (Education and Health) in Rural Area and Criteria of Choosing Place Prof. Dr. Saliha AYDEMİR
Arzu ÇİFCİ Kırsal Yerleşim Düzenini Etkileyen Faktörler: Trabzon İli Örneği Yrd. Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
Arzu ÇİFCİ Elements Effecting The Rural Settlement Texture: Reference Province Trabzon Yrd. Doç. Dr. Yelda AYDIN TÜRK
Berna Sezen ÖZEN BÜTÜNCÜL HAVZA PLANLAMASI NDA DELPHI YÖNTEMİ:DEĞİRMENDERE ALT HAVZASI Doç. Dr. Cenap SANCAR
Berna Sezen ÖZEN DELPHI TECHNIQUE IN RIVER BASIN PLANNING:DEĞİRMENDERE SUB-BASIN Assoc. Prof. Cenap SANCAR
Ahmet Kutay YILDIRIM Toki Etkisinde Kentsel Gelişme: 2004-2010 Ankara Güneybatı Metropoliten Plan Bölgesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Dilek BEYAZLI
Ahmet Kutay YILDIRIM Urban Development Under The Impact of Mass Housing Administration (Mha): Case of Ankara Southwest Metropolitan Area Planning Zone Between 2004 and 2010 Asst. Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Esra Çebi Trabzon Kenti 2002 Yılı Revizyon İmar Planı Sonrası İdari Yargıya Konu Olan İmar Uyuşmazlıkları Doç.Dr. Dilek Beyazlı
Seda ÖZLÜ Kırsal Yerleşme Eylem Planı Yaratım Süreci: Trabzon/Salacık Köyü Deneyimi Doç.Dr. Dilek Beyazlı
OYA DEMİR SANCAR Yerleşime uygunluk değerlerindeki değişikliklerin (jeo-tadilat) imar planı üzerinde yarattığı baskılar: Trabzon kenti örneği DOÇ. DR. DİLEK BEYAZLI
Beydullah Sulak DOĞU KARADENİZ KIRSALINDA İKİNCİL KONUT EĞİLİMİNİN NEDENSEL ÇÖZÜMLENMESİ: TRABZON ÖRNEĞİ YRD. DOÇ DR ERSİN TÜRK
Esra Çebi AFTER THE 2002 MASTER PLAN REVISION TRABZON CITY SUBJECT TO ADMINISTRATIVE JUSTICE IN CONFLICT RECONSTRUCTION Assoc. Prof. Dilek BEYAZLI
Seda Özlü Rural Settlement Actıon Plan Creatıon Process: The Experıence of Trabzon/Salacık Village Assoc. Prof. Dilek BEYAZLI
OYA DEMİR SANCAR The pressure of the revision in the value of conformity to accommodation (geo-repairs) on zoning plans:Trabzon city case study Assoc. Prof. Dilek BEYAZLI
Beydullah Sulak CAUSAL ANALYSIS OF SECONDARY HOUSING TENDENCY IN RURAL EASTERN BLACK SEA REGION: TRABZON CASE Asst. Prof. Dr. Ersin Türk
Duygu SAĞLAM BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE İMAR YETKİLERİNİN PAYLAŞIMI: TRABZON/VAKFIKEBİR İLÇE BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Prof.Dr. Dilek BEYAZLI
Duygu SAĞLAM SHARING OF ZONING AUTHORITIES IN METROPOLITAN CITIES: TRABZON/VAKFIKEBİR DISTRICT MUNICIPALITY EXAMPLE Prof. Dr. Dilek BEYAZLI
Öğrencinin Adı Soyadı Tezin Adı Tezin Danışmanı