Title, Name and Surname
Doç. Dr. Ahmet YAŞAR
Department Moleküler Biyoteknoloji
Discipline Analitik kimya
Areas of Expertise 1. HPLC, GCMS, LCMSMS, NMR teknikleri,
  2. Boya ve pigment maddelerinin analizi ve üretimi
3. Kromatografik ve Spektroskopik Yöntemler için metod geliştirme
PhD Degree University, Country Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telephon 0462 3778820
E-Mail ahmetyasar@ktu.edu.tr
Personal Web Site http://aves.ktu.edu.tr/ahmetyasar/ www.akmekimya.c
Research Projects 1. Azakalkonların Asimetrik Epoksidasyon Reaksiyonları ve Ürünleri, Hidrazin İle Pirazolin Türevi Bileşiklerin Elde Reaksiyonları ve Antosiyanin Türü Bileşiklerin Mikrodalga Yöntemi İle Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri", TÜBITAK Projesi, 113R010, Yönetici, 2016. 2. Gözeneksiz Yüzeylerde Uygulanan Süper Glu Yöntemi İle Oluşan Vücut İzlerinin 4Hidroksiantosiyanin Bileşiği İle Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi. FFP-2018-7256, 2018. 3. İdrarda donepezil tayini için dispersif sıvı sıvı mikroekstraksiyon kullanılarak yeni bir sıvı kromatografik yöntem geliştirilmesi. THD-2017-5901, 2017. 4. Hidroksi Azakalkonların Diels-Alder Reaksiyonları, Teorik Hesaplamaları ve Ürünlerin Biyolojik Aktivitelerinin incelenmesi. 10543, 2013. 5. Bayburt ili florasındaki bazı bitkilerin (Verbascum speciosum (Sığır Kuyruğu), Lathyrus laxiflorus subsp. Laxiflorus, Lotus corniculatus L., vb.) uçucu yağ bileşenlerinin HS-SPME-GC-MS-FID yöntemiyle aydınlatılması ve antimikrobial aktivite testleri", BAP Diğer, 1238, Yönetici, 2013.
All Courses Lesson Code Course Name
Courses of Active Period Lesson Code Course Name
Selected Publications
  1. Sercan Yıldırım, Ahmet Yaşar, A Core-Shell Column Approach to Fast Determination of Synthetic Dyes in Foodstuffs by High-Performance Liquid Chromatography, Food Analytical Methods (2018) 11:1538. https://doi.org/10.1007/s12161-017-1138-1, 2018.
  2. Sercan Yıldırım, Nevin Ulaş Çolak & Ahmet Yaşar. Application of dispersive liquid–liquid microextraction for the determination of donepezil in urine by HPLC using a core–Shell column. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2018, VOL. 41, NO. 2, 66–7.
  3. N. U. Colak, S. Yıldırım, A. Bozdeveci, N. Yaylı, K. Coskuncelebi, S. Fandaklı & A. Yasar, Essential Oil Composition, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Salvia staminea, Records of Natural Products, 2017, 1307-6167, 12, 1, 86-94.
  4. DNA ve Proteinlerin Görüntülenmesinde Boyar Madde Kullanılması, Patent, 2015/07831, 2018.
  5. Tuba Bekircan, Ahmet Yaşar, Sercan Yıldırım, Münevver Sökmen, Atalay Sökmen. Effect of cytokinins on in vitro multiplication, volatiles composition and rosmarinic acid content of Thymus leucotrichus Hal. Shoots. 3 Biotech (2018) 8:180.