Title, Name and Surname
Prof. Dr. Nurettin YAYLI
Department Moleküler Biyoteknoloji
Discipline Farmakognozi
Areas of Expertise 1. Doğal Bileşik Kimyası
  2. Doğal bileşik sentezi
3. Spektroskopik yöntemler (NMR, FT-IR, UV, HPLC, GC-MS)
PhD Degree University, Country University of New Brunswick, Kanada
Telephon 0462 3778916
E-Mail yayli@ktu.edu.tr
Personal Web Site http://aves.ktu.edu.tr/yayli/
Research Projects Nurettin Yaylı, Murat Küçük, Osman Üçüncü, Ahmet Yaşar, Nuran Yaylı, Nagihan Yılmaz, Mesut Albay, Gülbin Mısır. Biyolojik Aktif Substitue Azakalkon Sentezi, Alkillendirme, Dimerleşme, İndirgenme Reaksiyonlarının İncelenmesi ve Teorik Hesaplamaları. TÜBİTAK Projesi, Proje no: 106T076, (Yönetici). İlhan Deniz, Nurettin Yaylı ve Diğerleri. Şanlıurfa bölgesindeki buğday saplarından kağıt üretimine yetişme ortamının etkisi. TÜBİTAK Projesi, Proje no: 105O188, (Yardımcı Araştırmacı). Nurettin Yaylı, Ahmet Yaşar, Osman Üçüncü, Canan Albay, Kurtuluş Akpinar. Azaflavonların Mikrodalga Yöntemiyle Sentezleri, KTÜ Araştırma Fonu, Proje no: 2008.111.02.1 (Yüksek Lisans ve Doktora Çalışması), (Yönetici). Nurettin Yaylı, Nuran Yaylı, Nagihan Y. İskender. Azaflavonların Mikrodalga Yöntemiyle Sentezleri, KTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 2008.111.02.1 (Yüksek Lisans ve Doktora Çalışması), (Yönetici). Nurettin Yaylı, Murat Küçük, Nuran Yaylı, Murat Yücel, Kadriye Sinek. Mikrodalga Yöntemiyle Aza(Diaza)Flavon/Flavanon Bileşiklerinin Sentezi, N-Alkil, Katalitik Hidrojenasyon Türevleri ve Biyolojik Aktiviteleri, TÜBİTAK, 109T388, 2012 (Yönetici). Hülya Kalaycıoğlu, Nurettin Yaylı ve Diğerleri, Odun Esaslı Levhalarda Uçucu Organik Bileşiklerinin (VOC) Tespiti ve Sınırlandırılması, TÜBİTAK Projesi, 110O479, 2015. (Yardımcı araştırmacı) Nurettin Yaylı, Seda Fandaklı, Mikrodalga yöntemi ile pirimidin ve dihidropirimidin türevi bileşiklerin kalkonlardan sentezi, enzim inhibisyonu ve antimikrobiyal aktiviteleri, KTÜ Araştırma Fonu, FHD-2016-5395, Aralık 2016 (Yürütücü). Safiye Emirdağ Öztürk, Nuran Khriman, Gökçe Ulusoy, Vildan Serdaroğlu, Nuretin Yaylı, Doğal Ürün Anoloğu Gypsogenin-Coo-Kalkon Hibrit Bileşiklerinin Sentezi, Antimikrobiyal Ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi, 114R077, Tübitak, Araştırması, 2015- Nurettin Yaylı, ve diğerleri, “Hidroksi ve D-Glukoz Substitue Benzoin, Benzil ve Stilben Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması”, 117R048, Tübitak, Araştırması, 2018-
All Courses Lesson Code Course Name
1. 8130 Flavonoidler
2. 8131 Stereoidler
3. 8132 Beşhlkalı Triterpenler
4. 8133 Fotokatılmalar
5. 9130 Kromatografi
6. 9131 Kalkonidlerin Sentetik Tasarımı
7. 9132 Kütle Spektrumlarıyla Doğal Bileşiklerin Yapılarının Aydınlatılması
8. 9133 Uçucu Yağların Analizi
9. 9134 Katıfaz-Mikro Özütlemeyle Organik Bileşik Tayini
10. 9135 Pirimidinlerin Sentezi
Courses of Active Period Lesson Code Course Name
Selected Publications
  1. Kahriman Nuran, Haşimoğlu Vildan, Serdaroğlu Vildan, Beriş Fatih Şaban, Barut Burak, Yaylı Nurettin (2017). Synthesis of Novel Pyrazolines, Their Boron–Fluorine Complexes, and Investigation of Antibacterial, Antioxidant, and EnzymeInhibition Activities. Archiv der Pharmazie, 350(2)
  2. Nurettin Yaylı, Nuran Kahriman, Zeynep Şenyürek, Vildan Serdaroğlu, Aydın Kahriman, Chemical Composition and Biological Activity of Essential Oils of Sempervivum brevipilum Muirhed, Rec. Nat. Prod.,9:4 (2015), 603-608.
  3. Nurettin Yaylı, Nagehan Yılmaz İskender, Nuran Kahriman, Gonca Tosun,Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils from the Aerial Parts of Astragalus hamzaoglui Extracted by Hydrodistillation and Microwave Distillation, Records of Natural Products, 7(3),177-183,2013.
  4. Nurettin Yaylı, Gülbin Mısır, Nuran Yaylı, Ahmet Yaşar, Emine Demir, Zihni Demirbağ, Synthesis and Antimicrobial Activity of N-Alkyl Substituted p-Methyl (E)-3- and 4-Azachalconium bromides, Turkish Journal of Chemistry, 34, 219-228 (2010).
  5. Nurettin Yaylı, Osman Üçüncü, Ahmet Yaşar, Nuran Yaylı, Nesibe Arslan Burnaz, Şengül Alpay Karaoğu, Murat Küçük, Photochemistry of nitro-substituted (E)-2-azachalcones with theoretical calculations and biological activities, Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry, 203(2-3), 85-91 (2009).