Title, Name and Surname
Dr. Öğr. Üyesi Selcen ÇELİK UZUNER
Department Moleküler Biyoteknoloji
Discipline Genetik
Areas of Expertise 1. Moleküler Hücre Biyolojisi
  2. Epigenetik
3. Moleküler Genetik
PhD Degree University, Country University of Sydney, Avustralya
Telephon 0462 377 20 32
E-Mail selcen.celik@ktu.edu.tr , selc
Personal Web Site -
Research Projects 1. İmmünofloresan Metodunda Kritik Olan Epitop Kazanımı Aşamasının Modifiye Edilerek DNAdaki Sitozin Modifikasyonlarının Akım Sitometrisi ve Floresan Mikroskobu ile Tespitinin Geliştirilmesi, TÜBITAK Projesi, 116Z733, Başlangıç: 01/09/2017 (Devam ediyor) 2. DNA metilasyonunun ELISA tabanlı ölçümünün geliştirilmesi, KTÜ BAP, FHD-2018-5766, Başlangıç Mayıs 2018 (Devam ediyor) 3. Mitokondriyal DNA Metilasyonunun İmmünboyama Metodu ile Spesifik Ölçümünün Geliştirilmesi, KTÜ BAP, 5578, 2017 (Tamamlandı) 4. Bazı Yeni Triazol Bileşiklerinin Klinik Öneme Sahip Alfa Amilaz İnhibisyonu Potansiyellerinin Hücre Kültürü Çalışmalarıyla İncelenmesi, KTÜ BAP, 5520, 2017 (Tamamlandı) 5. DNA Hasarı İndüklenmiş Sağlıklı Memeli Hücrelerinin Sitozin Modifikasyonları Açısından Cevabının İncelenmesi, KTÜ BAP, 5257, 2015 (Tamamlandı) 6. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümünün Memeli Hücre Kültürü Çalışmaları İçin Yapılandırılması, KTÜ BAP Alt Yapı, 141, 2016 (Tamamlandı)
All Courses Lesson Code Course Name
1. 8090 Memeli Hücrelerinde İmmünboyama
Courses of Active Period Lesson Code Course Name
1. 5038 Genetics in Medicine
2. 5041 Moleküler Biyoloji ve Biyoteknolojide Matematiksel Hesaplamalar
3. 5044 Kanser Biyolojisi
Selected Publications
  1. Çelik S., Li Y., ONeill C., The exit of mouse embryonic fibroblasts from the cell-cycle changes the nature of solvent exposure of the 5-methylcytosine epitope within chromatin, PLOS ONE, vol.9 (4), pp.e92523-e92523, 2014
  2. Çelik S., Understanding the complexity of antigen retrieval of DNA methylation for immunofluorescence-based measurement and an approach to challenge, JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, vol.416, pp.1-16, 2015
  3. Çelik S., Akçora D., Özkan T., Varol N., Aydos S., Sunguroğlu A., Methylation analysis of the DAPK1 gene in imatinib-resistant chronic myeloid leukemia patients, ONCOLOGY LETTERS, vol.9, pp.399-404, 2015
  4. Çelik S., Li Y., ONeill C., The effect of DNA damage on the pattern of immune-detectable DNA methylation in mouse embryonic fibroblasts, EXPERIMENTAL CELL RESEARCH, vol.339, pp.20-34, 2015
  5. Çelik Uzuner S., Li Y., Peters L., ONeill C., Measurement of Global DNA Methylation Levels by Flow Cytometry in Mouse Fibroblasts, IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-ANIMAL, vol.53, pp.1-6, 2017