Title, Name and Surname
Dr. Öğr. Üyesi Uğur UZUNER
Department Moleküler Biyoteknoloji
Discipline Biyoteknoloji
Areas of Expertise 1. Mikroalglerde heterologus protein ekspresyonu ve hidrokarbon üretimi
  2. Endüstriyel enzimlerin termostabilite ve pH karakteristiklerinin mutasyon yoluyla iyileştirilmesi
3. Bitki hastalıklarına karşı biyokontrol ajanlarının moleküller tekniklerle geliştirilmesi
PhD Degree University, Country Texas A&M Universitesi, Texas, USA
Telephon 04623772126
E-Mail uguruzuner@ktu.edu.tr
Personal Web Site -
Research Projects Bacillus halodurans C-125 Bakterisinden Polifenol Oksidaz(POD) ve Heme-Bağımlı Peroksidaz Genlerinin Klonlanması, Ekspresyonu, Karakterizasyonu ve POD enziminin NMR-Tabanlı Glikosilasyon Analizi, BAP03
All Courses Lesson Code Course Name
1. 7060 Biyoyakıt ve Biyoenerji Üretim Süreçleri ve Teknolojileri
2. 7080 Mikroalg Biyoteknolojisi
3. 8080 Microalgae Transformation Techniques
4. 8081 Protein Yapı Dinamikleri
Courses of Active Period Lesson Code Course Name
1. 5040 Fermentasyon Teknolojileri
2. 5046 Pharmaceutical Biotechnology
3. 7060 Biyoyakıt ve Biyoenerji Üretim Süreçleri ve Teknolojileri
Selected Publications
  1. Özer A., Uzuner U., Güler H.İ., Ay Sal F. , Beldüz A.O., Deniz İ., et al., "Improved pulp bleaching potential of Bacillus subtilis WB800 through overexpression of three lignolytic enzymes from various bacteria", BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY, pp.1-12, 2018
  2. Uzuner U., Çanakçi S., İnan Bektaş K., Tuncel Sapmaz M. , Beldüz A.O., "Redesigning pH optimum of Geobacillus sp. TF16 endoxylanase through in silico designed DNA swapping strategy", BIOCHIMIE, vol.137, pp.174-189, 2017
  3. Chen X. , Uzuner U., Li M. , Shi W., S. Yuan J., Y. Dai S. , "Phytoestrogens and Mycoestrogens Induce Signature Structure Dynamics Changes on Estrogen Receptor ?", INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, vol.13, no.869, pp.1-14, 2016
  4. Liu S., Liu L., Uzuner U., Zhou X., Gu M., Shi W., Zhang Y., Dai S.Y., Yuan J.S., "Hdx-Analyzer: A Novel Package For Statistical Analysis Of Protein Structure Dynamics", BMC BIOINFORMATICS, vol.12, 2011
  5. Uzuner U., Shi W., Liu L., Liu S., Dai S.Y., Yuan J.S., "Enzyme Structure Dynamics Of Xylanase I From Trichoderma Longibrachiatum", BMC BIOINFORMATICS, vol.11, 2010