Title, Name and Surname
Prof. Dr. Kazım SEZEN
Department Moleküler Biyoteknoloji
Discipline Genel Biyoloji (Endüstriyel mikrobiyoloji)
Areas of Expertise 1. Mikrobiyal Mücadele
  2. Endüstriyel Mikrobiyoloji
3. -
PhD Degree University, Country Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telephon 0462 3774199
E-Mail sezen@ktu.edu.tr
Personal Web Site http://aves.ktu.edu.tr/sezen
Research Projects Melolontha melolontha entomopoksvirüsün karakterizasyonu, KTÜ, Proje No: 2005.111.004.8, Fasulye tohum kurdunun, Acanthoscelides obtectus (Say), bakteriyal florasının belirlenmesi ve biyolojik mücadele ajanının araştırılması, KTÜ, Proje No: Proje No: 2008.111.004.6 Böcek Orijinli Bakterilerden Elde Edilen Bakteriyosinlerin Karakterizasyonu Ve Endüstriyel Kullanımlarının Araştırılması, TÜBİTAK, Proje No: 110T030 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki BnBt İzolatının Lepidopteran Zaralılara Karşı Biyopestisit Olarak Geliştirilmesi, KTU, 2011, Proje No: 1072 Bacillus thuringiensis tenebrionis, Mm2 İzolatının Coleopteran Zararlılara Karşı Biyopestisit Olarak Geliştirilmesi, TAGEM, 2012, Proje No: TAGEM-12/ARGE/32, Çam Kese Böceğine Karşı Biyopestisit Böcek İlacı Geliştirilmesi, KOSGEB, Proje No: 2010/04-05
All Courses Lesson Code Course Name
1. 7220 Özel Bakteriyoloji
2. 8220 Koliform Bakteriler
3. 8221 Bakteriyosin ve Bakteriyofaj Tarama Metodları
4. 8222 Cry Gen Ekspresyonu
5. 8223 Entomopatojenik Bacillacea Üyeleri
6. 8224 Vip Proteinleri
7. 9220 Mikrofungal Enzimlerin Endüstriyel Kullanımı
8. 9221 Küflerde Lipaz Karakterizasyonu
9. 9222 Bt Preparatı Geliştirilmesi
10. 9223 Entomopoksvirüslerde Replikasyon
11. 9224 Biyopestisit formülasyon tipleri
12. 9225 Sip Proteinleri
13. 9226 Ekstrasellülar Serin Peptidazlar
Courses of Active Period Lesson Code Course Name
1. 5870 Mikrobiyal Mücadele
2. 9220 Mikrofungal Enzimlerin Endüstriyel Kullanımı
3. 9221 Küflerde Lipaz Karakterizasyonu
Selected Publications
  1. Yıldız, İ. and Sezen, K., Microbial control using bacteria of the almond moth, Cadra (Ephestia) cautella Walker (Lepidoptera: Pyralidae), Journal of Stored Products Research, 2017, 74, 98-105.
  2. Sezen, K. and Demirbağ, Z., A new isolate of Melolontha melolontha entomopoxvirus in Turkey: morphology, infectivity and prevalence in the field, Appl. Ent. and Zool., 41 (3), 471-477, 2006.
  3. Sezen, K., Katı, H., Nalçacıoğlu, R., Muratoğlu, H. and Demirbağ, Z., Identification and pathogenicity of bacteria from european shot-hole borer, Xyleborus dispar Fabricius (Coleoptera: Scolytidae), Annals of Microbiology, 58 (2), 173-179, 2008.
  4. Sezen, K., Kati, H., Muratoglu, H. and Demirbag Z., Characterisation and toxicity of Bacillus thuringiensis strains from hazelnut pests and fields, Pest Management Science, 66: 5, 543-548, 2010.
  5. Sezen, K., Demir, İ. and Demirbağ, Z., Identification and pathogenicity of entomopathogenic bacteria from common cockchafer, Melolontha melolontha L. (Col., Scarabaeidae), New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 35, 79-85, 2007.