Ünvanı, Adı ve Soyadı
Doç. Dr. Cengiz DEMİR
Anabilim Dalı Maden Mühendisliği
Bilim Dalı Cevher ve Kömür Hazırlama
Uzmanlık Alanları 1. Flotasyon ve Yüzey Kimyası
  2. Endüstriyel Hammaddelerin Zenginleştirilmesi
3. Manyetik ve Elektrostatik Zenginleştirme
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Telefon 3772610
E-Posta demircen@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -Doğu Karadeniz Yöresinde Seramik ve Cam Sanayine Hammadde Olarak Kullanılabilecek Cevher Rezervlerinin Tespit Edilmesi ve Zenginleştirme Olanaklarının Araştırılması. -Çeşlitli feldspat minerallerinin yüzeyine alkali ve toprak alkali metal iyonlarının adsorpsiyon mekanizması ve bu iyonların minerallerin çözünürlüklerine etkileri.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8150 Silikat Mineral Flotasyonu
2. 8151 Kuvars Ve Kuvarsitlerin Zenginleştirilmesi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5520 Chemistry of Flotation and Flocculation
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Demir, C, Abramov, A.A. and Çelik, M.S., 2001. Flotation Separation of Na-Feldspar From K-Feldspar by Monovalent Salts, Minerals Engineering, v.14, No. 7.
  2. Demir, C., Gülgönül, İ., Bentli, İ., Çelik, M.S., 2003. Effects of bivalent salts on the flotation separation of Na-feldspar from K-feldspar, Minerals Engineering, v.16, No. 6.
  3. Demir, C., Gülgonul, I., Bentli, I., Çelik, M. S., 2003. Differential separation of albite from microcline by monovalent salts in HF medium, Minerals and Metallurgical Processing, v.20, No.3.
  4. Demir, C., Karagüzel, C., Gülgönül, I., Çelik, M.S., 2004. Selective Separation of Sodium and Potassium Feldspar Minerals from Orebodies, Key Engineering Materials, Trans Tech Publication Inc. vol. 264-268, page 1435-1439.
  5. Gülgönül, İ., Demir, C., Karagüzel, C., Çelik, M. S., 2004. Effect of feldspar solubility in the selective separation of albite and microcline in the presence of NaCl, International Seminar on Mineral Processing Technology [MPT-2004], February 19-21, Bhubaneswar, India,